Krantenartikel in Peru over de Letters van Utrecht


El Comercio logo

17 januari 2014 verscheen in de Peruaanse krant El ComercioCiudad escrita‘ (geschrevene stad). Uit het Spaans grof vertaald:


Elke stad heeft zijn historie, zijn ritme, zijn kleuren en geuren. daarom, betekent het aankomen in een nieuwe stad dat we onbekende logica tegenkomen die de bewoners delen, zonder dat ze zich hier heel bewust van zijn. als we een nieuwe stad betreden, overdenken we die van onszelf, want dan verschijnen in de vergelijking onze successen en mislukkingen.

Een initiatief dat mijn aandacht trok is dat wat zich ontplooit in de stad Utrecht (Nederland), wat bestaat uit invoegen van straatstenen die de straten van de stad bedekken met het doel het schrijven van een gedicht wat de toekomstige generaties kunnen erven.

“Je zult ergens moeten beginnen om het verleden een plaats te geven, het heden doet er steeds minder toe. Hoe verder je bent, hoe beter. Ga maar door nu, laat je sporen na” zeggen de eerste verzen van het gedicht zonder einde.

Vandaag de dag, zijn de straten al ingetekend op de kaart van de stad die betrokken worden bij het project, en groeit jaar na jaar het aantal meters wat geschreven gaat worden (letterlijk). er zijn al data ingetekend tot 2300.

Auteur is Liuba Kogan. Zij is hoogleraar en dekan van de afdeling sociale en politische wetenschappen aan de Pacifische Universiteit in Lima, Peru.


El Comercio logo

January 17, 2014 the Peruvian nieuwspaper El Comercio publishes ‘Ciudad escrita‘ (written city) by Liuba Kogan over the Letters of Utrecht (in Spanish)

Utrecht Free Tours bezoeken de Letters van Utrecht

Utrecht Free Tours

Wie Utrecht wil leren kennen en het maken van de Letters van Utrecht wil zien, kan een rondleiding maken met Utrecht Free Tours. Iedere zaterdag verzorgen zij een Engelstalige tour van 12:00 tot 15:00 uur vanaf de domtoren. Meestal bezoeken zij de Letters van Utrecht iets voor 14:00, waar dan meestal de steenhouwer nog bezig is met de Letter van de dag.Utrecht Free Tours

To get to know Utrecht and see the making of a Letters of Utrecht, you can take the walking tour of Utrecht Free Tours. Every Saturday from 12:00-15:00, starting at the Dom Tower. The group will visit the Letters of Utrecht generally a bit before 14:00, when the mason will still be busy making the Letter of that day.

Kijk omhoog!

Lezen en lopenDe aanblik van mensen, die met een scheef hoofd het gedicht van de Letters van Utrecht lezen terwijl zij de Oudegracht langs lopen behoort inmiddels tot het straatbeeld van de stad. Totdat de lezer dan tot de nieuwste Letter komt, waar het gedicht – meestal midden in een woord – voorlopig eindigt. Verderop alleen lege straatstenen. Bewoners van de huizen rond Oudegracht nummer 311 berichtten iets bijzonders tussen 7 en 21 september 2013: Het gedicht eindigde toen met ‘kijk omhoog!’       Mark Boog: bedankt voor dit mooie idee.

Lezen en lopenSeeing people walking along the old canal with their head tilted to read the poem of the Letters of Utrecht has become a common site in this part of town. Invariably, they reach the most recent letter, the temporary end of the poem, which often is in the middle of the word. Only empty stones ahead. Residents of houses near Oudegracht number 311 reported that readers between 7 and 21 september 2013 obeyed when the Letters of Utrecht ended with ‘Look up!”       Mark Boog: thanks for this nice idea.

zondag 15 december 17 uur: Ruben van Gogh in de Houten Broek (Geertekerk)

Ruben van GoghDichter, librettist, presentator en moderator Ruben van Gogh in de Houten Broek

In zijn sermoen – ‘Minder doen, meer zijn ‘… over zin en zijn in taal – spreekt Ruben van Gogh over zijn fascinatie voor de totstandkoming van het vanzelfsprekende en hoe het zijn zich in taal manifesteert. Omdat hij alleen verstand heeft van gedichten en te zingen teksten, neemt hij de lyriek als leidraad. Op Twitter kondigde Ruben aan ook over de Letters van Utrecht te spreken.

Ruben van Gogh (1967) is dichter en schrijver van te zingen dingen. Hij publiceerde vijf dichtbundels en schreef de teksten voor een achttal opera’s en musicals, waarvan enkele voor Yo Opera. Van Gogh maakt deel uit van het Utrechts Dichtersgilde en was een van de initiatiefnemers van de Letters van Utrecht.

In de Houten Broek is een initiatief van De Academie Het Nut Voorbij.

Tijd: Zondag 15 december 2013 17 tot 18 uur
Plaats: Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht, maar 100 meter rechts van waar de Letters 2019 langs komen
toegang vrij

De Letters van Utrecht op de Kerstmarkt

Twijnstraat-Kerstmarkt-211x300Zondag 15 december 2015 is weer kerstmarkt in de Twijnstraat, en de Letters van Utrecht zijn erbij: De traditionele Kerst in de Twijn is weer helemaal terug. Met de ouderwetse kerstgezelligheid van weleer, en de overbekende Streekmarkt die elke maand in de Twijnstraat staat. Heerlijk en gezellig. Met muziek, optredens, gezelligheid en sfeer. Kom vooral allemaal, het wordt een drukte van belang, van Ledig Erf tot Oude Gracht – en Terug! Tot zondag!

Feature van Sonja Heyer over de Letters van Utrecht


De Duitse kunstenares Sonja Heyer maakte uit opnames in augustus een feature over de Letters van Utrecht (in het Duits) en stond toe, deze op de website te plaatsen.


The German artist Sonja Heyer made a feature about the Letters of Utrecht from recordings she took in August 2013, in German.

EINDELOZE POEZIE – Happinez over de Letters van Utrecht

Happinez 7-2013De jubileumuitgave 07-2013 van Happinez magazine berichtte op pagina 130 over De Letters van Utrecht:

Haastwerk is het niet. Elke zaterdag wordt in de straatstenen van Utrecht een nieuwe Letter uitgehakt van een ‘Gedicht voor de toekomst’…

Erin trouwens ook het voorstel om een Letter (van Utrecht) cadeau te doen voor Sinterklaas, samen met de juiste chocoladeletter. “Een gedicht hoeft niet – dat wordt al in Utrecht geschreven.”

3 nov 13:00 – 15:00 – De Letters ‘op bezoek bij het boek’

De Letters van Utrecht Op bezoek bij het boek: culturele zondag 3 nov tussen 13:00 en 15:00 uur – kom na de Letters (Oudegracht 279 tot 311, locatie 12 in het programmaboekje).

3 november 2013 - de Letters bij op bezoek

Een gedicht voor de toekomst groeit in de stenen van de straten in het centrum van Utrecht. Eén karakter per steen, één steen per week: De Letters van Utrecht. Iedere zaterdag houwt een steenhouwer tussen 13.00 en 14.00 uur ter plekke de volgende letter. In maanden ontstaan woorden, met de jaren zinnen. Het gedicht groeit zolang het door mensen gedragen en gesteund wordt. Iedere week kan iemand zijn naam met een letter verbinden, om zo een steentje bij te dragen aan dit gedicht voor de toekomst. Vandaag lezen betrokkenen het gedicht ter plekke voor en geven uitleg.

Liefhebbers kunnen, aan de hand van een plattegrond, langs de jaarmarkeringen in de bestrating wandelen en ontdekken welke twee letters de route van De Letters van Utrecht vormen. Start Oudegracht 279, einde Vredenburg Leeuwenbergh.


Het werd een regenachtige en koude middag. Des te leuker de mensen, die langs kwamen de Letters van Utrecht samen met Ruben van Gogh, Huub Braam en Michael Münker te lezen.

14 september: met Letter 716 wordt Stichting Leergeld voorgesteld, Ruben van Gogh erbij

Morgen, zaterdag 14 september 2013, zal met het maken van Letter 716 bij Oudegracht 311 tussen 13:00 en 14:00 uur het tweede goede doel van de Letters van Utrecht voorgesteld worden: de stichting Leergeld. Bij dit event zal dichter Ruben van Gogh (Letter 1 t/m 124) een gedicht voordragen en Annie Brouwer, secretaris van de Stichting Letters van Utrecht, een symbolisch cheque overhandigen aan de Stichting Leergeld.

Doel 2013: St. Leergeld

Stichting Leergeld UtrechtEen deel van de opbrengsten van de Letters van Utrecht gaat altijd naar een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving, ook om het doel daarmee meer aandacht te geven. In het tweede jaar (juni 2013 t/m mei 2014) is het goede doel de Stichting Leergeld Utrecht. Deze heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. “Stichting Leergeld is het matras onder het vangnet” (Annie Brouwer-Korf) Stichting Leergeld foto

De Stichting Letters van Utrecht richt zich op de lange termijn ‘for the benefit of future people’ en opereert zonder winstoogmerk. Een deel van de opbrengst en alle winst zal worden geschonken aan goede doelen rond behoud en bevordering van beschaving.

Stichting Leergeld Utrecht het tweede goede doel van de Letters van Utrecht

Stichting Leergeld UtrechtEen deel van de opbrengsten van de Letters van Utrecht gaat altijd naar een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving, ook om het doel daarmee meer aandacht te geven. In het tweede jaar (juni 2013 t/m mei 2014) is het goede doel de Stichting Leergeld Utrecht. Deze heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. “Stichting Leergeld is het matras onder het vangnet” (Annie Brouwer-Korf) Stichting Leergeld foto

De Stichting Letters van Utrecht richt zich op de lange termijn ‘for the benefit of future people’ en opereert zonder winstoogmerk. Een deel van de opbrengst en alle winst zal worden geschonken aan goede doelen rond behoud en bevordering van beschaving.Stichting Leergeld UtrechtIn the second year (June 2013 – May 2014) the good cause supported by the Letters of Utrecht is the Stichting (Foundation) Leergeld Utrecht. Its mission is to prevent the social marginalization of children from families with minimal financial means. “Stichting Leergeld is the matress below the social safety net” (Annie Brouwer-Korf)Stichting Leergeld foto

The Letters of Utrecht are a long term project dedicated to the benefit of future people. It shall operate entirely ‘not for profit’. Part of the income and all profit shall be donated to good causes developing civilization and making it last.

Het eerste jaar: Letters 649 t/m 700

“Kunnen gaan, als mensen langs de gracht. Die naar hun voeten st…”

De Letters van Utrecht bestaat één jaar! Sinds de opening op 2 juni 2012 zijn de Letters 649 tot en met 700 erbij gekomen, 52 zaterdagen, 52 letters (waarvan een komma en een punt), 12 spaties (de voor 649 meegerekend), 7 meters langs de Oudegracht, eerst voor huis nummer 307 en nu voor 309. Alle Letters zijn door deelnemers bij gedragen, alleen 676 is nog vrij, en zal net als de vele nog vrije Letters van 1 t/m 648 later bijgedragen worden. De Letters zijn nooit af.

Het eerste jaar:  tussen pion en sandwichboard liggen de Letters 649 t/m 700, het werk van 52 zaterdagen!
Het eerste jaar: tussen pion en sandwichboard liggen de Letters 649 t/m 700, het werk van 52 zaterdagen!

De Letters van Utrecht exist for one year! Since the opening on June 2, 2012 Letters 649 to 700 were added, 52 Saturdays, 52 Letters (of which one comma and one period), 12 spaces (including the one before 649), 7 meters along Oudegracht. The first year of many. The Letters of Utrecht will never be complete.

Het eerste jaar:  tussen pion en sandwichboard liggen de Letters 649 t/m 700, het werk van 52 zaterdagen!
The first year: between the traffic cone (a gift of Utrecht’s city works) and the sandwichboard lie Letters 649 – 700, het work of 52 Saturdays!

Nieuw: leestekens bekend gemaakt

uitroeptekenHet bestuur van de St. Letters van Utrecht wil de te verwachten leestekens in de komende maanden bekend maken. Deelnemers kunnen kiezen als zij juist een leesteken willen (bijv. om een punt te maken) of juist alleen een letter willen bijdragen. De toekomst is onbekend, en de nog niet in de straat verschenen delen van het gedicht blijven dat ook. Voor de leestekens een uitzondering.uitroeptekenThe board of the foundation Letters van Utrecht agreed to announce punctuation marks in the coming months. Participants can thus avoid a non-letter character or select one e.g., to make a point. The future is unknown, and the parts of the poem not yet published in the street will remain so. Near non-letter symbols will be an exception.

Trouw/deVerdieping: Een lint van gedichten op Utrechtse klinkers

Trouw LogoEen lint van gedichten op Utrechtse klinkers – een artikel van Rebecca van de Kar met foto van Maarten Hartman met het bericht van het leggen van Letter 693 op 23 maart verschijnt op pagina 12 van Trouw / deVerdieping op 25 april 2013.Trouw LogoAn article by Rebecca van de Kar with a photo by Maarten Hartman about the making of 693 (23 March) appears in the Dutch daily newspaper Trouw / deVerdieping of 25 April 2013.

Mark Boog: de zesde dichter van de Letters van Utrecht


Utrecht 2 februari 2013

Ruben van Gogh introduceert Mark Boog

Terwijl op 2 februari 2013 in de week van de poëzie de Letter 684 gemaakt werd stelde Mark Boog zich voor, de zesde dichter, die Letters toevoegt.

Ruben van Gogh van het Utrechts Dichtersgilde introduceert de nieuwe dichter van de Letters van Utrecht. Het stuk van Mark begon al met letter 683, het gaat nog bijna drie jaar door. Het wordt zoals altijd letter voor letter onthuld iedere zaterdag. Het gedicht van de Letters van Utrecht is nooit af. Het wordt steeds verlengt door een nieuwe dichter. Zolang er dichters zijn, die kunnen schrijven.
Ruben van Gogh stelt de nieuwe dichter van de Letters voor: <a href=Mark Boog (links onder de parasol)” title=”Ruben van Gogh stelt de nieuwe dichter van de Letters voor: Mark Boog (links onder de parasol)” width=”695″ height=”518″ class=”aligncenter size-large wp-image-2426″ />

Ruben van Gogh introduces Mark Boog

While letter 684 was made, Ruben van Gogh introduced the new poet of the Letters. Mark Boog contributed the sixth piece of the poem. The poem of the Letters of Utrecht is to be extended by a different poet every few years for as long as poets can write.
Ruben van Gogh introduces the new poet of the Letters: Mark Boog (under the parasol on the left)

2 februari 2013: ontmoet de nieuwe dichter(es) van de Letters van Utrecht!

Utrechts Dichtersgilde
Een nieuw jaar begint en – toevallig – is binnenkort de bijdrage van Ellen Deckwitz tot het gedicht van de Letters van Utrecht compleet in de straat geschreven. Een nieuw lid van het Utrechts Dichtersgilde heeft het gedicht verlengt. Deze dichter(es?) wordt in de Week van de Poëzie zaterdag 2 februari voorgesteld, samen met het maken van zijn/haar nieuwe letter. Tussen 13.00 en 14:00 uur houwt een steenhouwer bij Oudegracht 309 de volgende letter in de volgende steen. Kom kijken en begroet de nieuwe dichter(es?) uit wiens pen de komende jaren de Letters van Utrecht komen.
Utrechts Dichtersgilde
A new year begins, and incidentally the part of the poem contributed by Ellen Deckwitz will be completely published in the street.

A new member of Utrecht’s guild of poets continued the poem. Who this poet (m/f ?) is will become known only in the Week of Poetry on Saturday February 2d, 2013, together with the making of his/her new letter. Between 1 PM and 2 PM a mason will make this letter into the next stone in front of Oudegracht 309. Come and meet the new poet out of whose pen the Letters of Utrecht will be flowing for the next few years.