Het goede doel

De Stichting Letters van Utrecht richt zich op de lange termijn ‘for the benefit of future people’ en opereert zonder winstoogmerk. Dankzij de bijdragen/giften van medeklinkers en vrijwilligers kan en zal een deel van de opbrengst en alle winst worden geschonken aan goede doelen rond behoud en bevordering van beschaving. Bedragen staan in de jaarverslagen.

Voor het boekjaar 2021/2022 droegen de Letters van Utrecht bij aan het planten van twee hartbladige elzen (52,1115N 5,2058O) en hagen (van 52,1102N 5,2050O tot 52,1096N 5.2066O) op Beerschoten door Het Utrechts Landschap in het voorjaar 2023.

Voor het boekjaar 2020/2021 droegen de Letters van Utrecht bij aan de financiering van het project kinderboek ‘Spoken van het Stadhuis’ van de Stichting Kinderfonds Kiwanis Utrecht, een initiatief van Kiwanis Utrecht. Het boek De Spoken van het Stadhuis is samengesteld door de bekroonde kinderboekenschrijver Koos Meinderts en de kunsthistoricus Mathijs Meinderts. De aanleiding voor het boek is een idee van Kiwanis Club Utrecht om kinderen te betrekken bij de 900 jarige stad Utrecht. Het boek bevat de geschiedenis van twintig plaatsen in Utrecht, aangevuld met fictieverhalen van Anna Woltz, Annet Schaap, Koos Meinderts, Marco Kunst, Enne Koens, Janneke Schotveld, Pim Lammers, Linda Dielemans, Floor Tinga, Maarten Kuipers, Annemarie van den Brink, Rom Molemaker, Robert van Dijk, Diet Groothuis, Maria Postema, Marcel van Driel, Elisa van Spronsen, Ruben van Gogh, Vincent Bijlo en Govert Schilling. De illustraties zijn gemaakt door de Utrechtse illustrator en kunstenaar Annette Fienieg. De verhalen zijn stuk voor stuk bijzonder en sluiten goed aan bij de leefwereld van kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De Spoken van het Stadhuis valt in de smaak bij de Utrechtse kinderen. Het boek verscheen op 2 juni 2022, raakte al snel uitverkocht en heeft sinds september 2022 een tweede druk.

Voor het boekjaar 2019/2020 droegen de Letters van Utrecht een bedrag bij aan het werk van de Stichting VoorleesExpress. Directeur Anne Heinsbroek schrijft: “De vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich ervoor in om zoveel mogelijk kinderen te laten zien hoe leuk taal en boeken kunnen zijn. Dit doen ze door gezinnen gedurende een half jaar lang wekelijks thuis te bezoeken. In heel Nederland zijn jaarlijks zo’n 6000 vrijwilligers actief, in Utrecht zijn dat dit jaar 300 vrijwilligers om 240 gezinnen te bezoeken en deelnemers te coachen en begeleiden. Maar door de Coronacrisis konden huisbezoeken ineens niet meer/ minder plaatsvinden. We verwachten dat dit ook komend jaar maar beperkt mogelijk is. En zijn nu dat een deel van de vrijwilligers afhaakt door de veranderde omstandigheden. Om toch kinderen te kunnen bereiken die juist nu ondersteuning hard nodig hebben, moeten we de methodiek aanpassen en flexibiliteit inbouwen in de methodiek. We ontwikkelen materialen en activiteiten die ook op afstand en digitaal goed werken, zodat de VoorleesExpress ook tijdens Corona-beperkingen door kan gaan. Daarnaast zetten we nog actiever in op het werven van vrijwilligers. Wij zullen de gift heel goed kunnen gebruiken om goed in te kunnen springen op deze onvoorziene situatie en toch zoveel mogelijk gezinnen te kunnen bereiken.”

Voor het jaar 2019 ondersteunden de Letters van Utrecht het maken van een dichtbundel van Straatnieuws, de Straatkrant van Utrecht. In 2020 ontstond dan het bundel Dichtbij U, acht gedichten ter ondersteuning van u straatnieuwsverkoper. De gedichten in Dichtbij U zijn van de hand van: Ruben van Gogh, Els van Stalborch, Pauline Pisa, Peter Drehmanns, Ingmar Heytze, Fred Penninga, Jan van der Haar en Onno Kosters.

Sinds 2019 dragen de Letters van Utrecht ook een steentje bij aan Longplayer om dit pas na 1000 jaar herhalende muziekstuk te helpen doorgaan. Via Buying Time werd met 100 GPB per jaar het datum 2 juni bijgedragen, de dag waarop in 2012 de Letters van Utrecht begonnen in wekelijkse ritme gelegd te worden. Zo kunnen de Letters van Utrecht ook een kleine bijdrage leveren aan het doorgaan van een ander project dat gericht is op de lange termijn. Longplayer wederom droeg ter ere van zijn 20 jarig bestaan Letter 1045 R op 4 januari 2019 bij. Beiden projecten bestaan voor de lange termijn: “Longplayer and the Letters of Utrecht, kindred spirits, dreaming of a future in which Longplayer is heard and the Letters read.”

Voor het jaar 2018 werd het project Europe Cafe x HKU ondersteund op 21 mei 2019 in het Parnassos Cultuurcentrum. Met meerdere dichters werden jongeren gestimuleerd deel uit te maken van democratie in Europa.

logo Het Begint Met Taal 2018

2017 Het Begint met Taal is het landelijk platform voor taalcoaching aan anderstaligen. Men vindt belangrijk dat deze de kans krijgen om mee te doen in onze samenleving. Voor zo’n 600.000 anderstaligen in Nederland is dat lastig, omdat ze de taal (nog) niet goed spreken. Het Begint Met Taal ondersteunt ruim 170 vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Zij verspreiden kennis, materialen en zetten taalcoaching landelijk op de kaart bij verschillende samenwerkingspartners. Zodat elke week weer 11.000 vrijwilligers in gesprek gaan met 22.000 anderstaligen over het dagelijks (samen)leven. Met het gift van De Letters van Utrecht 2017 verbindt Het Begint met Taal nog meer mensen met letters, taal en elkaar. Zij financieren hiermee namelijk een aantal webinars over taalcoaching aan taalvrijwilligers. Dankzij die webinars weten de taalvrijwilligers nóg beter hoe ze effectief taalcoaching kunnen geven aan anderstaligen. Zodat deelnemers in de praktijk minder drempels ervaren om met mensen in gesprek te gaan, op straat, op het schoolplein of bij de dokter. Daar plukken anderstaligen, taalvrijwilligers, gemeenten en de hele maatschappij de vruchten van!

Gilde Utrecht Samenspraak

2016
In 2016 (jan t/m dec) ondersteunen de Letters van Utrecht het project Samenspraak van Gilde Utrecht. Onder de naam Samenspraak hebben Gildevrijwilligers geconverseerd met anderstaligen, in een informele situatie bij de deelnemer of de vrijwilliger thuis en meestal individueel. Ook deze activiteit is bedoeld om de deelnemers extra gelegenheid te bieden hun spreek- en luistervaardigheden in de Nederlandse taal te ontwikkelen en om hen met elkaar en met de Nederlandse samenleving in contact te brengen. Samenspraak is gestart door Gilde Nederland ruim 15 jaar geleden. Meerdere Gildes in heel Nederland hebben gekozen dat in hun aanbod op te nemen. Het project kent verder geen centrale aansturing. Gilde Utrecht doet dit nu vanaf het begin en heeft naar schattig zo’n 1000 mensen ondersteund met hun taalverwerving van de Nederlandse taal. In 2015 zetten zich 83 vrijwilligers hiervoor in en 95 deelnemers hebben hiervan gebruik gemaakt. De vrijwilligers hadden een tijdsbesteding van gemiddeld vier uur per week, gedurende gemiddeld 40 weken van het jaar. Op jaarbasis levert dat tussen de 10.000 en 15.000 uren op. De deelnemers zijn afkomstig uit veel verschillende landen, in 2014 zelfs 44. In 2016 gaat het project Samenspraak door, de aanmelding door cursisten is hoog en de instroom aan nieuwe vrijwilligers is stabiel.

Taal doet meer logo

2014/2015

In het derde jaar (juni 2014 t/m mei 2015) en in de periode juni 2015 t/m december 2015 is het goede doel de Stichting Taal doet meer. Taal doet meer zorgt er met meer dan 300 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in hun werk. Taal is nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Vrijwillige taalcoaches bieden taalcoaching en activering aan mannen en vrouwen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Onze vrijwillige mentoren en huiswerkbegeleiders ondersteunen risicoleerlingen op de middelbare school. Zij krijgen een extra steun in de rug om een goede start te maken in de brugklas en bij het maken van huiswerk. Het werk levert alle betrokkenen wat op: cursisten leren de taal en de samenleving kennen. Scholieren presteren beter op school. Vrijwilligers verbreden hun blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang binnen de Utrechtse samenleving. De bijdrage van de Letters van Utrecht (voor iedere week tenminste 10 Euro, dwz 520 Euro) gaat Taal doet meer voor dit werk gebruiken, bijv. om tien uitjes mogelijk te maken: vrijwillige mentoren begeleiden brugklassers die gemotiveerd zijn om te leren, maar in omstandigheden leven, die dit belemmeren. Doordat er thuis geen Nederlands wordt gesproken en de Nederlandse taalvaardigheid van ouders beperkt is, kunnen ouders hun kinderen weinig ondersteunen. Vrijwillige mentoren ondersteunen bij huiswerk, helpen jongeren bij het ‘leren leren’ en gaan met jongeren op stap om hun leefwereld te vergroten. Uitjes gaan bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer of een museum. Een uitje kost gemiddeld ongeveer € 50,- .Vrijwillige mentoren die de kosten hiervan niet zelf kunnen dragen, declareren dit bij Taal doet meer.

Stichting Leergeld Utrecht

2013/2014

Stichting Leergeld foto

Voor het tweede jaar (juni 2013 t/m mei 2014) is het goede doel de Stichting Leergeld Utrecht. Deze heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Met de steun van de Letters van Utrecht wil de Stichting Leergeld rond kerst tijdschriften aanbieden. “Stichting Leergeld is het matras onder het vangnet” (Annie Brouwer-Korf)

Logo VoorleesExpress

2012/2013

Voor de opening 2 juni 2012 en het eerste jaar was het gesteunde doel de VoorleesExpress Utrecht, die met vrijwilligers het voorleesritueel introduceert bij gezinnen met een taalachterstand.

VoorleesExpress voorlezer en kinderen
Voorlezer en kinderen

Het bestuur van de Stichting Letters van Utrecht zal regelmatig het beleid herzien en verschillende goede doelen rond behoud en bevordering van beschaving steunen en onder de aandacht brengen.