De Letters van Utrecht

Een gedicht voor de toekomst groeit in de stenen van de straten in het centrum van Utrecht. Eén karakter per steen, één steen per week. Iedere zaterdag houwt een steenhouwer tussen 13.00 en 14:00 uur ter plekke de volgende letter. Iedere zaterdag, zolang er zaterdagen zijn. In maanden ontstaan woorden, met de jaren zinnen. Als Utrechters dit eeuwen blijven doen schrijven zij met de lijn van zinnen weer letters in de plattegrond van de veranderende stad.

Het gedicht groeit zolang het door mensen gedragen en gesteund wordt. Iedere week kan iemand zijn naam met een letter verbinden, om zo een steentje bij te dragen aan dit gedicht voor de toekomst.


Uitleg over De Letters van Utrecht

Het gedicht begint op de Oudegracht, op de hoek bij de Smeebrug ter hoogte van nummer 279, en loopt richting het Ledig Erf. Op 2 juni 2012 heeft burgemeester Aleid Wolfsen het begin van het gedicht onthuld en zelf het hoogste bod voor de eerste letter (Nr. 649) uitgebracht. Om het begin te realiseren werden op 30 en 31 mei 2012 de letters 1 t/m 648 in de straat gelegd, en met terugwerkende kracht aan de zaterdagen van 1 januari 2000 t/m 26 mei 2012 toegekend. De lijn van letters is nu rond 100 m lang en zal blijven groeien. Het gedicht is nooit af. Een kunstwerk voor toekomstige generaties.

Meer uitleg
Flyer met informatie
Stichting Letters van Utrecht beheert het project en is aangewezen als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Giften kunnen worden gedeclareerd bij de belastingaangifte.

De steen voor Letter 1 werd gestuurd van de Long Now Foundation van de berg van de 10,000 Year Clock
Het begin van De Letters van Utrecht

A poem for the future grows in the stones of the street in the center of the town of Utrecht, The Netherlands. One character per stone, one stone per week. Every Saturday a stone mason turns the next stone into the next Letter. In months words appear. With the years verses grow in the streets, extended by a different poet of Utrechts’ guild of poets every few years. Through the centuries the line of the poem will itself draw letters on the map of the changing city.

The poem continues for as long as there are Saturdays. Until the end of the future. For as long as someone is willing to contribute the next Letter as a gift to this town and its future citizens and to link a person or event with a Letter by bearing the costs of its creation. This requires 100 Euro per Letter, which includes 10 Euro for a good cause. A consecutive number will help the sponsor find his/her letter, and count the weeks since the beginning of the year 2000.

At the same time of the publication on the street the Letter appears on this website, with the name of the sponsor. The stone mason can engrave the name or initials of the sponsor in the side of the stone (invisible under the surface of the street).

The Letters of Utrecht were unveiled on June 2, 2012. The beginning of the poem of the Letters of Utrecht was predated to fictitiously start on New Year’s day of the year 2000. The first 648 characters were actually placed on May 30th and 31st, 2012. From June 2d, 2012 onwards the next character is hewn out of the next stone every Saturday.

More explanation.
Stichting Letters van Utrecht organizes the project, the fiscal authorities in the Netherlands mark it as a cultural organization for the general benefit (culturele ANBI). Gifts can be declared in a Dutch tax declaration.