Utrechts Steenhouwersgilde ‘Lettertijd’

Wim Ponsen, Karel Mol, Adriaan Seelen, John van Essen, Rob van Dokkum, Gerrit Peele, Jaap van Drongelen, Marc de Groot, Anjet van Linge, Frank Peele, Sanna Snellaars, Paula Schoonaard
Lettertijd op 7 dec 2013: Wim Ponsen, Karel Mol, Adriaan Seelen, John van Essen, Rob van Dokkum, Gerrit Peele, Jaap van Drongelen, Marc de Groot, Anjet van Linge, Frank Peele, Sanna Snellaars, Paula Schoonaard
Leden van de Lettertijd bij de opening
Leden van de Lettertijd bij de opening, vlnr: Michiel Deylius, Frank Peele, Anja Roemer, Gerrit Peele, Toon Rijkers, en Rinus van den Belt

De letters 1-648 werden in april en mei 2012 gemaakt door

Als u ook bij wilt dragen en regelmatig een letter uit de volgende steen wilt maken: contacteer Gerrit Peele of laat een bericht aan de stichting achter.To realize the project, Gerrit Peele organized Utrechts stone mason guild ‘Letterijd’.

Leden van de Lettertijd bij de opening
Leden van de Lettertijd bij de opening, vlnr: Michiel Deylius, Frank Peele, Anja Roemer, Gerrit Peele, Toon Rijkers, en Rinus van den Belt

The Letters 1-648 were made in April and May 2012 by

To join and regularly make the next letter out of the next stone in the streets of Utrecht, please contact Gerrit Peele or leave a message to the foundation.