Schenk een letter

Kind bekijkt Meer U kunt De Letters van Utrecht en de voortzetting van het project mogelijk maken door de kosten te dragen van het maken en plaatsen van een letter. Door een bijdrage van tenminste € 100,- draagt u uw steentje bij aan dit gedicht voor de toekomst. Hoe kunt u dit doen?

 • geef op het bestelformulier aan:
  • datum en nummer van de bijdragen Letter (nog vrije Letters in het verleden en tot een jaar in de toekomst kunnen bijgedragen worden. De nummer van de Letter is de nummer van de week plus 783 voor 2015, plus 836 voor 2016 en plus 888 voor 2017. Voor het verleden staat de nummer in de lijst);
  • welke naam u als deelnemer op de website genoemd wilt zien. U kunt ook “anoniem” aan een steen van het gedicht bijdragen;
  • welk bericht u op de website vermeld wilt hebben (bijv. een korte opdracht en/of de naam van een dierbare);
  • welke naam of opdracht (max. 14 tekens) u in de zijkant van de steen gegraveerd wilt zien
   • geef voor een nog vrije letter in het verleden ook door op welke toekomstige zaterdag u langs wilt komen voor het graveren van uw letter rond 14.00 uur, aansluitend op het maken van de nieuwe letter
  • naar welk adres wij een certificaat met documentatie kunnen sturen (postadres);
 • maak uw gift van tenminste € 100,- over naar rekening 25.47.19.600 ofwel IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v. ST LETTERS VAN UTRECHT onder vermelding van datum en nummer van de door u gekozen letter.

Bijdragen aan het project kan om verschillende redenen:

 • Arie Koot vertelt over letter 551 dat hij die voor zijn vader heeft bestemd;
 • U wilt een steentje bijdragen aan de toekomst van het project;
 • U wilt een bijzondere gebeurtenis markeren. Misschien is er een kind geboren en wilt u dat het later zijn “geboorteletter” terug kan vinden in de steeds groeiende lijn van letters;
 • U wilt een dierbare herinneren door zijn of haar naam aan een datum te verbinden;
 • U wilt de kunst in Utrecht steunen of een bijdrage leveren aan de stad en haar ambities voor de lange termijn;
 • U wilt het belang van toekomstige bewoners onder de aandacht brengen;
 • Of misschien bent u gewoon benieuwd hoe het gedicht verder gaat.

Ook aan nog vrije Letters, die al geplaatst zijn, inclusief de vrije letters met nummers 1 t/m 648, kunt u bijdragen voor het zelfde bedrag (€ 100,-). Ook bij deze stenen is het mogelijk een persoonlijke opdracht of naam in de steen te laten graveren op een zaterdag naar keuze in aansluitend op het maken van de nieuwe letter (rond 14:00 uur). U kunt dan voor een bepaald datum of een bepaalde letter kiezen (voor zover die nog niet aan een ander is toegekend). Naast een ingehouwen karakter van het gedicht bevat elke steen ook een volgnummer en de naam of een opdracht van de schenker. Deze worden in de zijkant van de steen gegraveerd (max. 14 tekens, in de grond dus niet zichtbaar) maar worden wel op deze website getoond.

Burgemeester Wolfsen signeert de 'eerste' steen
Burgemeester Wolfsen signeert de eerste steen op 2 juni 2012

U mag natuurlijk altijd meer geven dan het minimale bedrag. U maakt daarmee voortzetting van het project en onderhoud van de letters mogelijk. U steunt daarmee een goed doel nl. behoud en bevordering van beschaving. De belastingdienst merkt de Stichting Letters van Utrecht aan als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Giften aan de Stichting Letters van Utrecht (rekening 25.47.19.600 ofwel IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00) kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte. NB. Hoe het gedicht zich verder gaat ontwikkelen is het geheim van de dichters die verbonden zijn aan het project. Uw bijdrage aan een letter van het gedicht is een gift. U schenkt een letter aan de stad Utrecht en haar toekomstige bewoners. U verwerft ermee geen rechten. De stenen blijven eigendom van de Gemeente Utrecht. Zij bepaalt uiteindelijk wat ermee gebeurt. De Stichting Letters van Utrecht heeft als doelstelling dit project voort te zetten en te onderhouden. Er is geen volledige garantie dat het project tot in lengte van jaren doorgaat, dat de stenen eeuwig blijven liggen. De Stichting Letters van Utrecht zet zich er voor in dat de letters, de cijfers of u naam of opdracht in de stenen of op een website leesbaar blijven. Het karakter op een ‘Letter’ kan ook een leesteken of cijfer zijn. Door een naam en tekst op te geven geeft u de Stichting Letters van Utrecht onherroepelijk toestemming tot publicatie ervan op de website en andere vormen van communicatie. Uiteraard zal de Stichting Letters van Utrecht uw (email-)adres en gegevens over de betaling, en indien u aangeeft anoniem te willen blijven, ook uw naam vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor administratie en voor toezending van eventuele documentatie. Een gebruik van dit project voor commerciele, politieke of andere doelen behoort niet tot de doelstelling. Letter 649 in de straat bij Oudegracht 309 Men kan onder vermelding van eigen naam of de naam van het bedrijf/organisatie wel bijdragen aan het project, maar niet meerdere keren achter elkaar. De Stichting Letters van Utrecht zal daarop controleren. Zowel voor personen als voor bedrijven geldt: max. 14 tekens voor zijkant van de steen en max.140 tekens voor de tekst op de website. De Stichting behoudt zich het recht voor een bijdrage niet aan te nemen wanneer de tekst kwetsend is en/of niet strookt met de doelstelling van de Stichting. U kunt alleen een door u zelf geschreven tekst gebruiken of een tekst waarvan u de rechten beheert.

Kind bekijkt MeerYOU can make the Letters of Utrecht and their continuation possible by contributing the cost for a Letter (a stone with character hewn and number engraved on its face and your name engraved on its side) via this website. In the street you can find ‘your’ stone easily by its number. There are many reasons to contribute a stone:

Letters in stone of the street and year marker (test)
 • You want to contribute to the future.
 • You want to mark a special occasion. Dedicate the Letter to your newborn child, who can later go back to her “birth letter” and see his age in the length of the poem since then.
 • You want to dedicate the letter to the memory of a loved one.
 • You want to support art in Utrecht, and Utrecht’s ambition to be Europe’s cultural capital in 2018.
 • You want to ensure that the poem can be continued by future generations.
 • Or maybe you’re just curious about how the poem will continue.

Select a Saturday not yet contributed, in the past or up to one year in the future. The number of the Letter is the week number plus 783 for the year 2015, plus 836 for 2016 and plus 888 for 2017. Your name will be recorded on this website. The list grows with the Letters. Up to 14 characters (e.g. your or somebody else’s name) can be engraved into the side of the stone, which vanishes in the ground. You can remain anonymous if you want. NB. With your contribution you give the Letter to the city and its future inhabitants. You do not obtain any rights with your gift. The stones remain the property of the city of Utrecht, with ‘your’ Letter in them. The ‘letter’ is a character, and can be e.g., a period or comma (spaces are skipped over). The city determines the fate of these stones and there is no guarantee that they will remain in place or legible. Details are available on the Dutch (Nederlands) page only.