Schenk een letter

Kind bekijkt Meer U kunt de Letters van Utrecht en de voortzetting van het project mogelijk maken door de kosten te dragen van het maken en plaatsen van een letter.

Door een gift van tenminste € 100,- draagt u uw steentje bij aan dit gedicht voor de toekomst. U kiest het nummer en datum van een nog niet bijgedragen Letter (ook leesteken).
Stenen die het komende jaar bijgedragen kunnen worden staan hier.
Er zijn ook reeds geplaatste stenen, die nog bijgedragen kunnen worden. Die zijn hier te vinden. In beide gevallen is het zo dat wanneer de knop ‘Kies deze letter en doneer’ beschikbaar is, je de steen kunt bestellen.

Bijdragen aan het project kan om verschillende redenen:

  • Arie Koot vertelt over letter 551 dat hij die voor zijn vader heeft bestemd;
  • U wilt een steentje bijdragen aan de toekomst van het project;
  • U wilt een bijzondere gebeurtenis of verbinding markeren. Misschien is er een kind geboren en wilt u dat het later zijn “geboorteletter” terug kan vinden in de steeds groeiende lijn van letters;
  • U wilt een dierbare herinneren door zijn of haar naam aan een datum te verbinden;
  • U wilt de kunst in Utrecht steunen of een bijdrage leveren aan de stad en haar ambities voor de lange termijn;
  • U wilt het belang van toekomstige bewoners onder de aandacht brengen;
  • Of misschien bent u gewoon benieuwd hoe het gedicht verder gaat.
Burgemeester Wolfsen signeert de 'eerste' steen
Burgemeester Wolfsen signeert de eerste steen op 2 juni 2012

U mag natuurlijk altijd meer geven dan het minimale bedrag. U maakt daarmee voortzetting van het project en onderhoud van de letters mogelijk. U steunt daarmee een goed doel nl. behoud en bevordering van beschaving. De belastingdienst merkt de Stichting Letters van Utrecht aan als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Giften aan de Stichting Letters van Utrecht (rekening 25.47.19.600 ofwel IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00) kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte.

Wij hopen dat u, uw familie en vrienden met u bijdrage een blijvend interesse houden, dat de Letters van Utrecht doorgaan. Door de groei van het aantal mensen, dat dit belang deelt, wordt het waarschijnlijker dat deze soziale sculptuur ook daadwerkelijk doorgaat – zolang er zaterdagen zijn.

NB. Hoe het gedicht zich verder gaat ontwikkelen is het geheim van de dichters die verbonden zijn aan het project. Uw bijdrage aan een letter van het gedicht is een gift. U schenkt een letter aan de stad Utrecht en haar toekomstige bewoners. U verwerft ermee geen rechten. De stenen blijven eigendom van de Gemeente Utrecht. Zij bepaalt uiteindelijk wat ermee gebeurt. De Stichting Letters van Utrecht heeft als doelstelling dit project voort te zetten en te onderhouden. Er is geen volledige garantie dat het project tot in lengte van jaren doorgaat, dat de stenen eeuwig blijven liggen. De Stichting Letters van Utrecht zet zich er voor in dat de letters, de cijfers of u naam of opdracht in de stenen of op een website leesbaar blijven. Het karakter op een ‘Letter’ kan ook een leesteken of cijfer zijn. Een gebruik van dit project voor commerciele, politieke of andere doelen behoort niet tot de doelstelling. Letter 649 in de straat bij Oudegracht 309 Men kan onder vermelding van eigen naam of de naam van het bedrijf/organisatie wel bijdragen aan het project, maar niet meerdere keren achter elkaar. De Stichting Letters van Utrecht zal daarop controleren. De Stichting behoudt zich het recht voor een bijdrage niet aan te nemen wanneer de tekst kwetsend is en/of niet strookt met de doelstelling van de Stichting. U kunt alleen een door u zelf geschreven tekst gebruiken of een tekst waarvan u de rechten beheert.