Schenk een letter

Kind bekijkt Meer U kunt de Letters van Utrecht en de voortzetting van het project mogelijk maken door de kosten te dragen van het maken en plaatsen van een letter.

Door een gift van tenminste € 100,- draagt u uw steentje bij aan dit gedicht voor de toekomst. U kiest de nummer en datum van een nog niet bijgedragen Letter (ook leesteken) van voor juni 2012 (1 t/m 648) of daarna en tot een jaar in de toekomst en vult vervolgens het formulier met de benodigde informatie. Maak uw gift over naar rekening IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v. ST LETTERS VAN UTRECHT onder vermelding van nummer en datum van de door u bijgedragen letter. Indien u een een reeds bestaande Letter kiest, kunt u een zaterdag in de toekomst voorstellen voor het graveren (rond 12:45). Indien het graveren alleen op een andere zaterdag kan, of indien u een Letter gekozen heeft die eerder al bijgedragen zullen wij met u contact opnemen. Reacties zijn vrijwilligerswerk en kunnen weken duren.

Bijdragen aan het project kan om verschillende redenen:

 • Arie Koot vertelt over letter 551 dat hij die voor zijn vader heeft bestemd;
 • U wilt een steentje bijdragen aan de toekomst van het project;
 • U wilt een bijzondere gebeurtenis of verbinding markeren. Misschien is er een kind geboren en wilt u dat het later zijn “geboorteletter” terug kan vinden in de steeds groeiende lijn van letters;
 • U wilt een dierbare herinneren door zijn of haar naam aan een datum te verbinden;
 • U wilt de kunst in Utrecht steunen of een bijdrage leveren aan de stad en haar ambities voor de lange termijn;
 • U wilt het belang van toekomstige bewoners onder de aandacht brengen;
 • Of misschien bent u gewoon benieuwd hoe het gedicht verder gaat.
Burgemeester Wolfsen signeert de 'eerste' steen
Burgemeester Wolfsen signeert de eerste steen op 2 juni 2012

U mag natuurlijk altijd meer geven dan het minimale bedrag. U maakt daarmee voortzetting van het project en onderhoud van de letters mogelijk. U steunt daarmee een goed doel nl. behoud en bevordering van beschaving. De belastingdienst merkt de Stichting Letters van Utrecht aan als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Giften aan de Stichting Letters van Utrecht (rekening 25.47.19.600 ofwel IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00) kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte.

Wij hopen dat u, uw familie en vrienden met u bijdrage een blijvend interesse houden, dat de Letters van Utrecht doorgaan. Door de groei van het aantal mensen, dat dit belang deelt, wordt het waarschijnlijker dat deze soziale sculptuur ook daadwerkelijk doorgaat – zolang er zaterdagen zijn.

NB. Hoe het gedicht zich verder gaat ontwikkelen is het geheim van de dichters die verbonden zijn aan het project. Uw bijdrage aan een letter van het gedicht is een gift. U schenkt een letter aan de stad Utrecht en haar toekomstige bewoners. U verwerft ermee geen rechten. De stenen blijven eigendom van de Gemeente Utrecht. Zij bepaalt uiteindelijk wat ermee gebeurt. De Stichting Letters van Utrecht heeft als doelstelling dit project voort te zetten en te onderhouden. Er is geen volledige garantie dat het project tot in lengte van jaren doorgaat, dat de stenen eeuwig blijven liggen. De Stichting Letters van Utrecht zet zich er voor in dat de letters, de cijfers of u naam of opdracht in de stenen of op een website leesbaar blijven. Het karakter op een ‘Letter’ kan ook een leesteken of cijfer zijn. Een gebruik van dit project voor commerciele, politieke of andere doelen behoort niet tot de doelstelling. Letter 649 in de straat bij Oudegracht 309 Men kan onder vermelding van eigen naam of de naam van het bedrijf/organisatie wel bijdragen aan het project, maar niet meerdere keren achter elkaar. De Stichting Letters van Utrecht zal daarop controleren. De Stichting behoudt zich het recht voor een bijdrage niet aan te nemen wanneer de tekst kwetsend is en/of niet strookt met de doelstelling van de Stichting. U kunt alleen een door u zelf geschreven tekst gebruiken of een tekst waarvan u de rechten beheert.

 


Give a Letter

Kind bekijkt Meer

You can make the Letters of Utrecht and their continuation possible by contributing a Letter (a stone with character hewn and number engraved on its face and your name engraved on its side) via this website. With a contribution of at least 100 Euro you contribute your stone [a Dutch saying for contributing to something larger] to this poem for the future. There can be many reasons to do this, e.g.

 • to contribute to the future
 • to mark a special occasion or relationship. Dedicate the Letter to your newborn child, who can later go back to her “birth letter” and see his age in the length of the poem since then
 • to dedicate the letter to the memory of a loved one or event
 • to support art in Utrecht, a UNESCO city of literature
 • to make it more likely that the poem and this social sculpture can be continued by future generations.

To contribute, select the number and date of a Letter that has not yet been contributed, from before June 2012 (1-648) or since then and up to one year in the future. Fill the form (English translation of the required information on the bottom of the form) and transfer your gift (tax deductible in The Netherlands) of at least 100 Euro to IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 of ST LETTERS VAN UTRECHT mentioning the number and date of the contributed Letter.

NB. Your contribution is your gift to this project, the city and its future inhabitants. You do not obtain any rights with your gift. The stones remain the property of the city of Utrecht, with ‘your’ Letter in them. The ‘letter’ is a character, and can be e.g., a period or comma (spaces are skipped over). The city determines the fate of these stones and there is no guarantee that they will remain in place or legible. We hope that with your gift you and your friends, family and descendants will have a lasting interest in the continuation of this project and you become part of a social sculpture. The growth of the number of people with such an interest will make it more likely that the project actually continues – for as long as there are Saturdays.