Uitleg

De Letters van Utrecht

Een gedicht in steen iedere zaterdag - dank aan Nico Arkesteijn voor de foto

De Letters van Utrecht is een gedicht in de stenen van de straten van Utrecht voor en door de burgers van de stad. Een groeiend gedicht, het is nooit af.

De Letters van Utrecht onthult een gedicht met de snelheid van één karakter (letter of leesteken) op een steen per week. Deze letters worden uitgehouwen in straatstenen in het historisch centrum van Utrecht. Iedere zaterdag hakt een steenhouwer uit een volgende bestaande steen ter plekke een letter. Zo groeit het gedicht langzaam, als een klok, onder de voeten van de bewoners van Utrecht. In maanden ontstaan worden, met de jaren zinnen.

Letters in stenen (proefplaatsing), dank aan Huub Braam voor foto

Elk jaar gaat het gedicht ongeveer zeven meter vooruit, het vergt ongeveer drie jaar om een gemiddelde zin te publiceren. Langs de ‘toekomstige’ route liggen jaarmarkeringen die de aankomst van het gedicht, decennia en eeuwen later, aankondigen. De tijd kruipt voort als een slak door de straat, ze leeft, ze groeit, ze stopt nooit. Zolang mensen zich over het project ontfermen zullen dichters het gedicht voortzetten. Iedere zaterdag, zolang er zaterdagen zijn.

De Letters voor U

De letters van Utrecht is een poëtische tijdreis, die gevoed wordt door burgers van nu en vele generaties na ons. Het is een beeld van de beschaving. Geen van ons zal het hele gedicht zien, wij helpen het bouwen en doorgeven voor lezers na ons. Daarmee verbindt het ons aan de toekomst en brengt het ons het belang van de zorg voor de toekomst dichterbij. De letters verbinden de stad Utrecht als een ketting aan haar burgers. De stenen rijgen zich aaneen tot woorden, regels, een gedicht.

Het Utrechts Dichtersgilde is de komende jaren verantwoordelijk voor de inhoud van het gedicht. Nog niet gepubliceerde delen blijven geheim totdat ze zich ontvouwen in de straat. Niemand weet waar het gedicht naar toe gaat. Per ongeluk te vroeg gepubliceerde delen zal een dichter herschrijven. Indien nodig wordt het gedicht verlengd. Gevestigde namen en jong dichttalent uit Utrecht krijgt de kans zijn werk voor de eeuwigheid geplaatst te zien. Zolang er iemand is die het gedicht ondersteunt en wil voortzetten.

De Letters van U

Oorkonde stadsrechten Utrecht 1122 (bron: Utrechts_Archief, via wikipedia)
Oorkonde van de stadsrechten van Utrecht 1122

Het gedicht blijft groeien (leven) zolang er mensen bereid zijn te betalen voor de volgende letter. Het verlangen om een steentje bij te dragen aan de toekomst zorgt voor de groei van het gedicht. Een geboorte, lustrum, trouwerij, of begrafenis zijn bijvoorbeeld momenten die met een steen van De Letters van Utrecht duurzaam vastgelegd kunnen worden. De minimale bijdrage voor een letter bedraagt € 125,-. De Stichting Letters van Utrecht heeft geen winstoogmerk, een deel van de opbrengst zal worden geschonken aan een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving

Het project combineert, letterlijk in de straten van Utrecht, poëzie en sociale sculptuur met oog voor de toekomst. Er groeit een steeds groter en belangwekkender kunstwerk. De route zal lopen in de stenen van de westkant van de Oudegracht richting Ledig Erf, door de Wijde Doelen en de Lange Nieuwstraat, een “U” vormend (hoe de lijn door of om het Centraal Museum heen loopt mogen anderen beslissen zodra de letters de Wijde Doelen bereikt hebben, in de 22e eeuw). Dan twee keer rechtsaf, de Nieuwe Gracht op en neer, en weer rechtsaf een “T” beschrijvend. Het zal eeuwen duren, niemand zal dat geheel meemaken. Toekomstige generaties beslissen over de lijn van het gedicht in de eeuwenoude straten van Utrecht.

Achtergrond en bronnen van inspiratie van De Letters van Utrecht.

Nog meer vragen?


Uitleg over De Letters van Utrecht door Ruben van Gogh (video: losimagos.nl)