Financiele verantwoording

De Stichting De Letters van Utrecht werkt ‘for the benefit of future people’ en is een non profit organisatie, cultureel ANBI. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen voor letters, sponsorgelden en de inzet van een grote groep vrijwilligers.

Globale begroting: per letter wordt de minimale bijdrage als volgt besteed:

  • Kosten voor het maken en plaatsen van de steen, inclusief voorrijkosten en voorbereiding. Doordat de steenhakkers voor hun inzet slechts een bescheiden vergoeding vragen kan dit worden beperkt tot € 50  voor een nieuw te hakken steen en € 15,-  voor het graveren van de zijkant van een al gelegde letter;
  • Vergoeding voor de dichter van € 5,- per letter;
  • Schenking aan een goed doel. Per letter gaat tenminste 15% naar een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving;.

 • Overige kosten:
  • Hosting en onderhoud van de website
  • Opslag en vervanging van gereedschap
  • Maken en plaatsen van jaarmarkeringen in de straat
  • Legeskosten voor de vergunning de straat open te mogen breken (de Gemeente Utrecht verleende deze voor meerdere jaren)
  • Diverse administratiekosten, evenementen
  • Reserves voor onderhoud en voortzetting van het project in tijden van tegenval
  • Overige taken van de Stichting Letters van Utrecht: vooral voor het borgen van het project op lange termijn

Eventuele overschotten op de rekening worden bewaard als reserves of geschonken aan de goede doelen die ondersteund worden. De Stichting keert geen winst uit, het bestuur en anderen werken vrijwillig om dit project door te laten gaan zolang er zaterdagen zijn, en het waarschijnlijker te maken dat er nog heel lang zaterdagen zullen zijn.

Openheid en samenwerking zijn belangrijk voor het project en voor beschaving in het algemeen. Om die reden wordt de gehele financiële verantwoording van de Stichting jaarlijks op de website gepubliceerd.