Organisatie

Letters in straatsteen en jaarmarkering (teststenen)
De bijdragen van burgers maken De Letters van Utrecht mogelijk. De Stichting Letters van Utrecht beheert het project en deze website. De Nederlandse belastingdienst heeft de Stichting Letters van Utrecht aangewezen als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Gegevens over de Stichting vindt u hier. Giften (rekening 25.47.19.600 t.n.v.  Stichting Letters van Utrecht) kunnen worden gedeclareerd bij de belastingaangifte.

De Letters van Utrecht is een initiatief van:

De Letters van Utrecht werd of wordt ondersteund door:

Met trots presenteren we ons comité van aanbeveling:

 • Annie Brouwer
 • Jos Stelling
 • Hendrik Jan Tolboom
 • Ernst-Jan de Vries
 • Cees Grimbergen
 • Jeroen van Merwijk

Organisaties rond lange termijn denken stuurden een groet voor de opening:

De Letters van Utrecht werd of wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Letters van Utrecht dankt inspiratie aan verschillende bronnen, hier beschreven.

Letters in straatsteen en jaarmarkering (teststenen)

The Letters of Utrecht go back to an initiative of:

The Letters of Utrecht were supported by:

Committee of recommendation:

 • Annie Brouwer
 • Jos Stelling
 • Hendrik Jan Tolboom
 • Ernst-Jan de Vries
 • Cees Grimbergen
 • Jeroen van Merwijk

The following organizations around long term thinking sent a note of greeting for the opening:

The realization of the Letters of Utrecht was made possible with the help of:

The Letters of Utrecht were inspired by several other initiatives and works of art.

The foundation Letters van Utrecht manages the project. The contributions of citizens make it possible.