Organisatie

Letters in straatsteen en jaarmarkering (teststenen)

De Stichting Letters van Utrecht beheert het project en deze website. De Nederlandse belastingdienst heeft de Stichting Letters van Utrecht aangewezen als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Gegevens over de Stichting vindt u hier. Giften (rekening 25.47.19.600 t.n.v.  Stichting Letters van Utrecht) kunnen worden gedeclareerd bij de belastingaangifte.

Een afvaardiging van het bestuur is iedere zaterdag aanwezig bij het hakken van de Letter. 

In het bestuur:

Dick Sijtsma (voorzitter en webbouwer)
Michael Muncker (penningmeester en bedenker)
Hanneke Verheijke (lid en ontwerper van de Letters)
Erlijn Mulder (secretaris)
Ruben van Gogh (lid en eerste dichter)
Lidwien Smit

Steenhouwers

Er is een team van 26 steenhouwers. Iedere steenhouwer hakt zo’n 2x per jaar een letter op zaterdag aan de Oudegracht. 

De Letters van Utrecht is een initiatief van:

Comité van aanbeveling:

Annie Brouwer
Jos Stelling
Hendrik Jan Tolboom
Ernst-Jan de Vries
Cees Grimbergen
Jeroen van Merwijk

De Letters van Utrecht is tot stand gekomen met financiële steun van:

Tegenwoordig zijn het de burgers, die hun steentje bijdragen en het project mogelijk maken.

De Letters van Utrecht werd of wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Letters van Utrecht dankt inspiratie aan verschillende bronnen, hier beschreven.

Letters in straatsteen en jaarmarkering (teststenen)