Lettertype

De Letter van Utrecht: Lettertype van De Letters van Utrecht

De Letter van Utrecht: Het lettertype van De Letters van Utrecht is speciaal voor dit project ontworpen door Hanneke Verheijke van Avant La Lettre. Het is een eigentijdse letter geworden, waarbij de schreven verwijzen naar de handmatige manier van steenhouwen. De driehoekige schreefjes staan niet op iedere plek waar je ze zou verwachten, er staat er maar maximaal één per letter. Zo worden de letters niet te klassiek en krijgen ze een eigenheid die speciaal bij De Letters van Utrecht hoort.

Er is bij het ontwerpen rekening gehouden met het steenhouwen. De letters zijn bijvoorbeeld op alle plaatsen even dik; ze worden dan ook overal even diep uit de stenen gehouwen en er zijn geen kwetsbare randjes of lijntjes.

Het lettertype wordt ook gebruikt in het logo en in de huisstijl van De Letters van Utrecht. Hanneke Verheike van Avant la Lettre heeft het Lettertype zoals hier gepubliceerd beschikbaar gemaakt volgens de creative commons licentie, net als de rest van deze website. De rechten voor commercieel gebruik heeft zij exclusief overgedragen aan de Stichting Letters van Utrecht, voor commercieel gebruik, bijv. op merchandize die op de Letters van Utrecht verwijst, is toestemming nodig van de Stichting Letters van Utrecht. Inkomsten uit zulke licenties zal bijdragen ooit nodige onderhoud aan in het verleden geplaatste Letters mogelijk te maken. Hartelijk dank!De Letter van Utrecht: Lettertype van De Letters van Utrecht

The font of the Letters of Utrecht was designed especially for this project by Hanneke Verheijke of Avant La lettre. It is a contemporary font, the nooks refer to the manual manner of masonry. The triangular nooks are not always where they might be expected, and there is no more than one per letter. This avoids a too classical impression and makes this font unique to the Letters of Utrecht.

Masonry, legibility and durability was kept in mind in the design of the font. The thick lines are equally strong in all places, resulting in equally deep engravings in the stone, so that each letter can remain legible even after decades and centuries of use in the street. No small and delicate parts can erode long before the remainder of the letter.

The font is also used in the logo of the Letters of Utrecht and the stationary of the foundation Letters van Utrecht. Hanneke Verheike of Avant la Lettre made the font as published here available according to the creative commons license applicable to the remainder of the site. She donated the rights of commercial use to the foundation Letters van Utrecht. Commercial use e.g., for merchandize making a reference to the Letters of Utrecht, require a license from the foundation Letters van Utrecht. Income from such licenses is intended to support repairs and maintenance on the Letters placed in the past that will eventually be necessary. Thank you very much!