Stichting Letters van Utrecht

Naam: Stichting Letters van Utrecht

Contactgegevens:
Stichting Letters van Utrecht
Breedstraat 9A
3512 TS Utrecht
Bericht aan de stichting

RSIN/fiscaal nummer: 8516.23.682
KvK nummer: 55245943
Rekening: IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00

Giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v.  Stichting Letters van Utrecht. De Nederlandse belastingdienst heeft de Stichting Letters van Utrecht aangewezen als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Giften kunnen worden gedeclareerd bij de belastingaangifte.

Doelstelling: de Stichting Letters van Utrecht is opgericht om dit project voor de toekomst te borgen, te realiseren en voort te zetten. Deze stichting is verantwoordelijk voor deze site en organiseert het project. De gehele doelstelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten.

Samenstelling bestuur:

  • Dick Sijtsma, Utrecht (voorzitter, sinds 27 april 2012)
  • Hanneke Verheijke, Utrecht (sinds 27 april 2012)
  • Erlijn Mulder, Utrecht (secretaris, sinds 15 mei 2018)
  • Michael Münker, Utrecht (sinds 27 april 2012)
  • Ruben van Gogh, Utrecht (sinds 16 februari 2021)
  • Lidwien Smit, Utrecht (sinds 17 november 2022, penningmeester sinds 27 februari 2024)
  • Diane Frenay (sinds 27 februari 2024)

Oud besturders:
Wij zijn de oud bestuurders erg dankbaar:

  • Jan van der Leeden was van 27 april 2012 tot zijn overlijden op 3 augustus 2018 lid van het bestuur.
  • Annie Brouwer-Korf was van 30 mei 2012 tot haar overlijden 17 mei 2017 lid van het bestuur, sinds 10 okt 2012 als secretaris.
  • Roosje Keijzer was van de oprichting 27 april tot haar uittreden 10 okt 2012 lid van het bestuur.

Belongingsbeleid: De bestuurders van de stichting dragen als vrijwilligers bij aan het project en ontvangen voor hun werk geen beloning of vacatiegeld. Details zie artikel 5 van de statuten.

De stichting is opgericht met ondersteuning van Ingeborg Duyverman en Hermans Schuttevaer notarissen op 27 april 2012 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 7 mei 2012 onder KvK nummer 55245943. Het eerste boekjaar eindigt op 31 mei 2014. Een algemeene financiële verantwoording vindt u hier, jaarrekeningen en beleidsplan vindt u bij de documenten hieronder.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: deze website en de documenten hieronder doen verslag van de uitgeoefende activiteiten, met name het ontstaan van een Letter iedere zaterdag, te zien hier, en natuurlijk in de straat aan de Oudegracht in Utrecht vanaf huis nummer 279 in zuidelijke richting om uiteindelijk letters in de plattegrond van de veranderende stad te schrijven en als monument voor de toekomst te dienen.

Documenten
Volgens de Statuten zal de stichting transparant functioneren en alle belangrijke besluiten en jaarrekeningen openbaar danwel opvraagbaar maken. De documenten kunnen verkort worden om de privacy van personen te beschermen. Verkorte verslagen voor de vergaderingen van het bestuur kunnen via het contactformulier worden opgevraagd. Jaarrekeningen, statuten en beleidsstukken zijn per link hieronder beschikbaar.

2022/2023 jaarrekening met overzicht gesteunde doelen
2021/2022 jaarrekening
2020/2021 jaarrekening
2019/2020 jaarrekening
2018/2019 jaarrekening
2017/2018 jaarrekening St Letters van Utrecht
2016/2017 jaarrekening St Letters van Utrecht
2015/2016 jaarrekening St. Letters van Utrecht
2015 St. Letters jaarverslag
2012 – mei 2014 Jaarrekening St Letters van Utrecht

9 Jan 2018 Beleidsplan V3
27 april 2012 Statuten van de stichting (uittreksel)

De belastingdienst stelt voorwaarden aan ANBI’s, waaronder publicatie van naam, RSIN, contactgegevens, bestuurssamenstelling/leden, beleidsplan, beloningsbeleid, doelstelling, verslag van uitgeoefende activiteiten, en financiële verantwoording. Deze gegevens zijn voor de Stichting Letters van Utrecht op deze pagina samengevat.