Financiele verantwoording

De Stichting De Letters van Utrecht werkt ‘for the benefit of future people’ en is een non profit organisatie, cultureel ANBI. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen voor letters, sponsorgelden en de inzet van een grote groep vrijwilligers. Andere bronnen zoals verkoop van merchandise zullen worden gezocht om toekomstig onderhoud aan het bestaande gedicht te bekostigen.

Grove begroting: per letter wordt de minimale bijdrage als volgt besteed:

  • Kosten voor het maken en plaatsen van de stenen, inclusief voorrijkosten en voorbereiding. Doordat de steenhouwers voor hun inzet slechts een kleine, niet commerciële vergoeding vragen kan dit worden beperkt tot € 50,- (tot medio 2014 € 55,- dan tot medio 2019 € 45 ; en € 15,- (tot medio 2019 € 5,-) voor het graveren van de zijkant van een al gelegde letter na het maken van een nieuwe) ;
  • Loon voor de dichter, voor het maken van het gedicht. In 2012 is € 5,- per letter redelijk, ofwel € 260,- per jaar;
  • Schenking aan een goed doel. Per letter gaat tenminste € 10,- naar een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving;.

 • Overige kosten:
  • Hosting en onderhoud van de website
  • Opslag en vervanging van gereedschap
  • Maken en plaatsen van jaarmarkeringen in de straat
  • Legeskosten voor de vergunning de straat open te mogen breken (de Gemeente Utrecht verleende deze voor meerdere jaren, zodat de kosten tot heden meevallen)
  • Diverse administratiekosten, evenementen
  • Reserves voor onderhoud en voortzetting van het project voor tijden van tegenval
  • Overige taken van de Stichting Letters van Utrecht, vooral borgen van het project op lange termijn

Mogelijke overschotten op de rekening worden bewaard als reserves of geschonken aan de goede doelen die ondersteund zullen worden. De Stichting keert geen winst uit, het bestuur en anderen werken vrijwillig om dit project door te laten gaan zolang er zaterdagen zijn, en het waarschijnlijker te maken dat er nog heel lang zaterdagen zijn.

Openheid en samenwerking zijn belangrijk voor het project en voor de beschaving in het algemeen. Om die reden zal de gehele financiële verantwoording van de Stichting jaarlijks op de website worden gepubliceerd.