Financiele verantwoording

De Stichting De Letters van Utrecht werkt ‘for the benefit of future people’ en is een non profit organisatie, cultureel ANBI. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen voor letters, sponsorgelden en de inzet van een grote groep vrijwilligers. Andere bronnen zoals verkoop van merchandise zullen worden gezocht om toekomstig onderhoud aan het bestaande gedicht te bekostigen.

Grove begroting: per letter wordt de minimale bijdrage als volgt besteed:

  • Kosten voor het maken en plaatsen van de stenen, inclusief voorrijkosten en voorbereiding. Doordat de steenhouwers voor hun inzet slechts een kleine, niet commerciële vergoeding vragen kan dit worden beperkt tot € 50,- (tot medio 2014 € 55,- dan tot medio 2019 € 45 ; en € 15,- (tot medio 2019 € 5,-) voor het graveren van de zijkant van een al gelegde letter na het maken van een nieuwe) ;
  • Loon voor de dichter, voor het maken van het gedicht. In 2012 is € 5,- per letter redelijk, ofwel € 260,- per jaar;
  • Schenking aan een goed doel. Per letter gaat tenminste € 10,- naar een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving;.

 • Overige kosten:
  • Hosting en onderhoud van de website
  • Opslag en vervanging van gereedschap
  • Maken en plaatsen van jaarmarkeringen in de straat
  • Legeskosten voor de vergunning de straat open te mogen breken (de Gemeente Utrecht verleende deze voor meerdere jaren, zodat de kosten tot heden meevallen)
  • Diverse administratiekosten, evenementen
  • Reserves voor onderhoud en voortzetting van het project voor tijden van tegenval
  • Overige taken van de Stichting Letters van Utrecht, vooral borgen van het project op lange termijn

Mogelijke overschotten op de rekening worden bewaard als reserves of geschonken aan de goede doelen die ondersteund zullen worden. De Stichting keert geen winst uit, het bestuur en anderen werken vrijwillig om dit project door te laten gaan zolang er zaterdagen zijn, en het waarschijnlijker te maken dat er nog heel lang zaterdagen zijn.

Openheid en samenwerking zijn belangrijk voor het project en voor de beschaving in het algemeen. Om die reden zal de gehele financiële verantwoording van de Stichting jaarlijks op de website worden gepubliceerd.

The project and the foundation running it are for the benefit of future people and entirely not for profit. The foundation is recognised by the Dutch fiscal services as a cultural not-for-profit institution.

Sponsors make the project possible, notably citizens who contribute a Letter. Further income e.g., from sale of merchandise might in the long term be sought to pay for maintenance of the existing poem. Volunteers contribute to the preparation of this project and will continue to play an important role. Sponsors helped to start the project and might be sought when required, e.g. for larger repairs or substantial extensions (such as, possibly, the addition of crowd-sourcing of drawings laid next to the poem).

Rough cost structure per Letter:

  • Compensation for the poet: since 2012, 5 Euro per letter are considered adequate, 260 Euro per year (the initial five poets waived this and contributed their parts of the poem for free).
  • The costs of turning the next stone into the next Letter (stone with character hewn and number engraved on its face the name of the sponsor engraved on its side). At cost contributions of the masons make this possible for 50 Euro per Letter, including preparations.
  • Annual costs spread over the 52 weeks
   • Hosting and maintenance of the website, automation
   • Storage and replacement of tools
   • Costs of the year markers (one extra stone placed the first Saturday of the year next to the line of letters, always at least 10 years ahead)
   • Administration and transfer of information (which sponsor, which letter…)
   • Costs for the permit to work on the stones in the street
   • Administrative costs

Logo VoorleesExpress

Transparency and collaboration are important for this project, and for civilization. The annual financial reports of the project/foundation Letters van Utrecht shall be published on this website.