Stenen

Steen voor de Letters
Steen voor de Letters
Voor de Letters van Utrecht worden na mogelijkheid de stenen gebruikt, die al in de straat liggen. Voor het begin, de eerste 648, die op 30 mei en 1 juni werden gelegd, kregen de steenhouwers van de Lettertijd nieuwe stenen van de gemeente om Letters erin te hakken. Velen ervan moesten door Gerrit Peele op maat gezaagd worden. Bij zagen en hakken is opgevallen, dat er verschillende soorten steen in de straat liggen. Al de Romeinen hebben steen geïmporteerd, omdat er in Nederland weinig stenen gevonden worden.

Een steen heeft een bijzondere geschiedenis. Letter Nr. 1 werd gehakt in een steen uit de berg waarin de 10,000 Year Clock gebouwd word, met dank aan de Long Now Foundation en Seattle Solstice. Thanks to Alexander Rose, the executive director of the Long Now Foundation, who wrote:

Letter 1 in steen van de 10000 Year Clock, dank aan de Long Now Foundation
Letter 1 in steen van de 10000 Year Clock, dank aan de Long Now Foundation

The Long Now Foundation presents this stone from the site of our 10,000 Year Clock project in the Southwest United States in our year 02012. It is our hope that future generations find us worthy ancestors.

De Long Now Foundation had eerder op hun blog over de Letters van Utrecht geschreven. De conception voor de 10,000 Year Clock concept zijn de oorsrpronkelijke inspiratie geweest voor de conception voor een stone clock die tot de Letters van Utrecht werd.

Steen voor de Letters
Steen voor de Letters
The Letters of Utrecht will as far as possible be hewn in existing stones already in the street. For the beginning, Letters 1-648 that were laid May 30 and June 1, 2012, the masons received nieuw stones and the preexisting stones were eventually returned to storage for use elsewhere. That provided an unusual opportunity to look at them, because many had to be cut to shape by Gerrit Peele, and also while the letters were cut, the masons noticed that what looked like a heap of similar stones contained a considerably variety in stone sorts. Since Roman times stones have been imported to the area, as few stones are naturally found in the Netherlands, largely a river delta.

One stone certainly has a special history. Letter No. 1 was hewn from a stone of the mountain in the Sierra Diablo Mountains in Texas where the 10,000 Year Clock is being built. Many thanks to the Long Now Foundation and Seattle Solstice. Alexander Rose, the executive director of the Long Now Foundation, who wrote:

Letter 1 in steen van de 10000 Year Clock, dank aan de Long Now Foundation
Letter 1 in steen van de 10000 Year Clock, dank aan de Long Now Foundation

The Long Now Foundation presents this stone from the site of our 10,000 Year Clock project in the Southwest United States in our year 02012. It is our hope that future generations find us worthy ancestors.

The Long Now Foundation had reported on the Letters of Utrecht in March. The 10,000 Year Clock concept was the original inspiration for the ideas for a stone clock that turned into the Letters of Utrecht.