Letter 35 – Jan van der Leeden

Letter 35 L

(voor Jan van der Leeden – tekst volgt)

Tekst zijkant steen: (volgt)

Letter 35 hoort bij zaterdag 26 augustus 2000, Jans 63e verjaardag. De Letter werd in april/mei 2012 gemaakt door Michiel Deylius van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”, de steen op 30 mei 2012 van Arie en Denis Koot geplaatst aan de Oudegracht en op 2 juni 2012 onthuld door burgemeester Aleid Wolfsen. De Letter werd samen met de omliggende (29 t/m 39) in juli 2012 bijgedragen door de Stadswerken Utrecht. Jan was sinds het begin van 2012 lid van het bestuur van St. Letters van Utrecht. Hij overleed 3 augustus 2018, Baban Kirkuki maakte voor hem een gedicht: oneindige blik. In december 2018 werd Letter 35 door de Stadswerken Utrecht en zijn familie opgedragen aan Jan van Leeden. De zijkant wordt 24 augustus 2019 gegraveerd.