Letter 40 E

Letter 40 E


Voor Babs, mijn beste maat!

Tekst op de steen: BBBW

Bijgedragen door: Ivo Staats

Opgedragen aan: Babs de Graaf

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 17 september 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Adriaan Seelen. Namens het bestuur was Ruben van Gogh aanwezig.