VoorleesExpress Utrecht

Logo VoorleesExpress

De Letters van Utrecht is alleen mogelijk met behulp van bijdragen van burgers. Een deel van de opbrengsten zal worden geschonken aan een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving.

Dit zal in eerste instantie de VoorleesExpress Utrecht zijn, die met vrijwilligers het voorleesritueel introduceert bij gezinnen met een taalachterstand.

VoorleesExpress voorlezer en kinderen
Voorlezer en kinderen

De Letters van Utrecht richten zich op de lange termijn ‘for the benefit of future people’, en zal geheel non profit opereren.

Gemeente Utrecht verleent vergunning tbv De Letters van Utrecht

De op 13 februari 2011 door Fred Nieuwenhuis van de Stadswerken Utrecht t.b.v. het De Letters van Utrecht aangevraagde vergunning voor kleine opbrekingen werd door de Gemeente Utrecht goedgekeurd (Leges 25222).

De Letters van Utrecht beginnen aan de Oudegracht boven in de straat voor nummer 279, ten Zuiden van de Smeestraat, het gedicht groeit vanaf daar in richting Ledig Erf, de opening met de Letters sinds 2000 zal op 2 juni 2012 plaatsvinden, en vanaf dan zal een steenhouwer iedere zaterdag uit de volgende steen de volgende Letter maken.

De vergunning is vooralsnog t/m 1 juni 2013 geldig. Wij hopen dat het project goed bevalt en de Gemeente Utrecht het ook in toekomst zal goedkeuren en de burgers van Utrecht het ook in toekomst mogelijk maken. Hartelijk dank aan de Stadswerken van de Gemeente Utrecht!

Stadswerken plaatsen Letters ter proef

Dankzij Cor Brons, Rini en Dick van de Gemeente Utrecht zijn sinds 21 februari 2012 twee Letters ter proef geplaatst voor Oudegracht 279. Deze stenen met letters maken nog geen begin aan het gedicht, na plan worden ze vervangen einde mei als De Letters van Utrecht met het echte gedicht er komen. Verschillende mogelijkheden, hoe dit begin zou voortgezet kunnen worden, passen trouwens goed bij De Letters van Utrecht.

leggen van proefstenen met Letters voor Oudegracht 279 op 21 februari 2012
leggen van stenen met letters ter proef op 21 februari 2012

Letters ter proef geplaatst voor Oudegracht 279 op 21 februari 2012
Letters ter proef geplaatst voor Oudegracht 279 op 21 februari 2012

proefplaatsing 21 feb 12, dank aan Huub Braam voor foto
Gereedschap bij de proefplaatsing 21 feb 12

PeterNed took pictures.

Bijgedragen Letters

Na opening komen op deze website foto’s van de in stenen gehouwen Letters te staan met datum van plaatsing en de naam van de sponsor, een steeds groeiend aantal.

Letters in straatsteen en jaarmarkering (test)

    U kunt De Letters van Utrecht en hun voortzetting mogelijk maken door de kosten van een Letter op u te nemen. Door een oplopende nummer op de steen kunt u uw Letter makkelijk terug vinden.

    Door uw bijdrage geeft u de stad en de mensen in de toekomst een Letter cadeau. U maakt daarmee mogelijk, dat toekomstige generaties het gedicht kunnen lezen en kunnen voortzetten.