Stichting opgericht

Notaris Ingeborg Duyverman van Hermans Schuttevaer notarissen heeft op 27 april 2012 de Stichting Letters van Utrecht opgericht om dit project voor de toekomst te borgen, te realiseren en voort te zetten.Notary Ingeborg Duyverman of Hermans Schuttevaer notaries incorporated the foundation Letters of Utrecht on 27 April 2012 to realize and continue this project and to safeguard its future.