VoorleesExpress Utrecht

Logo VoorleesExpress

De Letters van Utrecht is alleen mogelijk met behulp van bijdragen van burgers. Een deel van de opbrengsten zal worden geschonken aan een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving.

Dit zal in eerste instantie de VoorleesExpress Utrecht zijn, die met vrijwilligers het voorleesritueel introduceert bij gezinnen met een taalachterstand.

VoorleesExpress voorlezer en kinderen
Voorlezer en kinderen

De Letters van Utrecht richten zich op de lange termijn ‘for the benefit of future people’, en zal geheel non profit opereren.