Een ondergronds gedicht

Letter 699: de tekst voor de zijkant

nog te lezen
en te smijten
’t klootjesvolk
dat mij vertrapt
voorbij, o en..

Dit gedicht staat ondergronds in de zijkant van de stenen van Letters 656, 690, 698, 699 en 703. Deze, en het gedicht, werden bijgedragen door Oudegracht 285bis – een eigen tegendraads kunstproject.

Letter 699: de tekst voor de zijkantOne person, identified as “Oudegracht 285bis”, contributed five Letters over the course of the past year, adding his own art project with a poem below ground. The poem is in Dutch, below a translation:

still to be read
and to be hurled beyond
the common herd
trampling on me
beyond, o and beyond forever

The poem is engraved in the sides of the stones of Letters 656, 690, 698, 699 en 703. The last line refers to a famous line by poet J.C. Bloem.

Stichting Leergeld Utrecht het tweede goede doel van de Letters van Utrecht

Stichting Leergeld UtrechtEen deel van de opbrengsten van de Letters van Utrecht gaat altijd naar een goed doel rond behoud en bevordering van beschaving, ook om het doel daarmee meer aandacht te geven. In het tweede jaar (juni 2013 t/m mei 2014) is het goede doel de Stichting Leergeld Utrecht. Deze heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. “Stichting Leergeld is het matras onder het vangnet” (Annie Brouwer-Korf) Stichting Leergeld foto

De Stichting Letters van Utrecht richt zich op de lange termijn ‘for the benefit of future people’ en opereert zonder winstoogmerk. Een deel van de opbrengst en alle winst zal worden geschonken aan goede doelen rond behoud en bevordering van beschaving.Stichting Leergeld UtrechtIn the second year (June 2013 – May 2014) the good cause supported by the Letters of Utrecht is the Stichting (Foundation) Leergeld Utrecht. Its mission is to prevent the social marginalization of children from families with minimal financial means. “Stichting Leergeld is the matress below the social safety net” (Annie Brouwer-Korf)Stichting Leergeld foto

The Letters of Utrecht are a long term project dedicated to the benefit of future people. It shall operate entirely ‘not for profit’. Part of the income and all profit shall be donated to good causes developing civilization and making it last.

Letter 701 A – Vrede van Utrecht 300 jaar

Vrede van Utrecht 300 jaarLetter 701 A

Vrede van Utrecht 300 jaar

Tekst in steen: Vrede van Utrecht

Aangeboden aan de St. Vrede van Utrecht van de St. Letters van Utrecht

Zaterdag 1 juni 2013 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 309 door Geert Boersma van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”. Chrétien Breukers: 241-374 van het Utrechts Dichtersgilde en Annie Brouwer van de Stichting Letters van Utrecht boden deze Letter aan aan Peter de Haan van de Vrede van Utrecht. Chrétien Breukers droeg het gedicht ‘Geertebrug’ uit zijn bundel ‘Oudegracht‘ voor en Peter de Haan bedankte de Stichting Letters van Utrecht met een attentie van twee flessen wijn en twee Utrechtse boeken.


Het eerste jaar: Letters 649 t/m 700

“Kunnen gaan, als mensen langs de gracht. Die naar hun voeten st…”

De Letters van Utrecht bestaat één jaar! Sinds de opening op 2 juni 2012 zijn de Letters 649 tot en met 700 erbij gekomen, 52 zaterdagen, 52 letters (waarvan een komma en een punt), 12 spaties (de voor 649 meegerekend), 7 meters langs de Oudegracht, eerst voor huis nummer 307 en nu voor 309. Alle Letters zijn door deelnemers bij gedragen, alleen 676 is nog vrij, en zal net als de vele nog vrije Letters van 1 t/m 648 later bijgedragen worden. De Letters zijn nooit af.

Het eerste jaar:  tussen pion en sandwichboard liggen de Letters 649 t/m 700, het werk van 52 zaterdagen!
Het eerste jaar: tussen pion en sandwichboard liggen de Letters 649 t/m 700, het werk van 52 zaterdagen!

De Letters van Utrecht exist for one year! Since the opening on June 2, 2012 Letters 649 to 700 were added, 52 Saturdays, 52 Letters (of which one comma and one period), 12 spaces (including the one before 649), 7 meters along Oudegracht. The first year of many. The Letters of Utrecht will never be complete.

Het eerste jaar:  tussen pion en sandwichboard liggen de Letters 649 t/m 700, het werk van 52 zaterdagen!
The first year: between the traffic cone (a gift of Utrecht’s city works) and the sandwichboard lie Letters 649 – 700, het work of 52 Saturdays!

Nieuw: leestekens bekend gemaakt

uitroeptekenHet bestuur van de St. Letters van Utrecht wil de te verwachten leestekens in de komende maanden bekend maken. Deelnemers kunnen kiezen als zij juist een leesteken willen (bijv. om een punt te maken) of juist alleen een letter willen bijdragen. De toekomst is onbekend, en de nog niet in de straat verschenen delen van het gedicht blijven dat ook. Voor de leestekens een uitzondering.uitroeptekenThe board of the foundation Letters van Utrecht agreed to announce punctuation marks in the coming months. Participants can thus avoid a non-letter character or select one e.g., to make a point. The future is unknown, and the parts of the poem not yet published in the street will remain so. Near non-letter symbols will be an exception.

Trouw/deVerdieping: Een lint van gedichten op Utrechtse klinkers

Trouw LogoEen lint van gedichten op Utrechtse klinkers – een artikel van Rebecca van de Kar met foto van Maarten Hartman met het bericht van het leggen van Letter 693 op 23 maart verschijnt op pagina 12 van Trouw / deVerdieping op 25 april 2013.Trouw LogoAn article by Rebecca van de Kar with a photo by Maarten Hartman about the making of 693 (23 March) appears in the Dutch daily newspaper Trouw / deVerdieping of 25 April 2013.

Letter _693 V – Dieter 75

Letter _693 V

Tekst in de zijkant van de steen:

Dieter 75

Dieter, noch jünger

Bijgedragen door: Michael

Zaterdag 6 april 2013 tussen 13:00 en 14:00 gemaakt en gelegd bij Oudegracht 309 door Anjet van Linge van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”.

Letter _693 V

Text in side of the stone:

Dieter 75

Dieter, noch jünger

Contributed by: Michael

Made Saturday April 6, 2013 between 13:00 and 14:00 and placed in front of Oudegracht 309 by Anjet van Linge from Utrechts guild of stone masons “Lettertijd”.

Letter _690 H – ‘en te smijten’

Letter _690 H
Letter 690: Frits en Joke - en te smijten

Tekst in de zijkant van de steen:

en te smijten

Bijgedragen door Oudegracht 285 bis – die eerder ook al Letter 656 (nog te lezen) bijdroeg. De volgende Letter van deze deelnemer is 698. Een ondergronds kunstproject.

Zaterdag 16 maart 2013 tussen 13:00 en 14:00 gemaakt en gelegd bij Oudegracht 309 door Joke van Beetem van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”.