Wisseling dichter

Dichter Vicky Francken zet zaterdag 26 februari om 13:00 uur een punt achter haar bijdrage aan De Letters van Utrecht, letterlijk: door onder auspiciën van meesterhakker Gerrit Peele zelf haar afsluitende leesteken in steen nummer 1157 te hakken, ongeveer ter hoogte van Oudegracht 329. Vanaf de week erna wordt het gedicht voortgezet door de dichter: Anne Broeksma. Zij maakt deel uit van het Utrechts Stadsdichtersgilde en publiceerde twee dichtbundels. Tot juni 2025 komt de uitbreiding van het groeiende gedicht in de straatstenen van Utrecht van haar hand. Zaterdag 26 februari zullen beide dichters aanwezig zijn.

In juni 2012 werd begonnen met De Letters van Utrecht, een monument voor de toekomst, met de onthulling van de met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 gelegde stenen. Sindsdien groeit het gedicht iedere zaterdag om 13:00 uur met één ter plekke gehakte letter of leesteken in de volgende straatsteen, welke door een donateur wordt bekostigd. De inwoners van Utrecht en andere belangstellenden dragen zo bij aan de voortdurende uitbreiding van dit oneindige gedicht. Iedere drie jaar wordt een nieuwe dichter gevraagd om het gedicht voort te zetten. Het gedicht is nooit af en ontwikkelt zich ‘zolang er zaterdagen zijn’ en er donateurs gevonden worden die een steentje willen bijdragen aan het veiligstellen van de toekomst. De komende eeuwen zal de route van het gedicht een ‘UT’ gaan beschrijven in de plattegrond van de binnenstad van Utrecht.

De volgende dichters droegen al strofes bij aan dit gedicht: Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Chrétien Breukers, Alexis de Roode, Ellen Deckwitz, Mark Boog, Baban Kirkuki, Vicky Francken en vanaf maart 2022 Anne Broeksma. Niet alleen het gedicht groeit iedere week met één steen met letter of leesteken, ook de persoonlijke verhalen van de donateurs, die zich concretiseren in de korte boodschappen die zij op de zijkant van hun steen laten plaatsen, dragen bij aan een groeiende sociale borging van dit project.