Letter 9 G – Inner Garden Foundation

Letter 9 G

Letter 9 G - Inner Garden Foundation

Inner Garden Foundation

Tekst in steen: (Symbool met punt en erhomheen twee concentrische circels)

Letter 9 werd gemaakt door Gerrit Peele in april/mei 2012 en gelegd in de straat door Arie en Dennis Koot op 30 mei 2012. In april 2014 werd de Letter bijgedragen door Stichting Inner Garden, de zijkant werd op 24 mei 2014 gegraveerd door Anja Roemer van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”.