Letter 10 E

Letter 10 E


Rose’s view – ja!

Tekst op de steen: Rose

Bijgedragen door: Fam Campbell

Opgedragen aan: Eltiena “Rose” Campbell

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 11 juni 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Marten Groen. Namens het bestuur was Michael Münker aanwezig.