LTAP long-term art projects

Beheerders van lange-termijn kunstprojecten werken sinds eind 2022 samen om aandacht te vestigen op het borgen van de beschaving en het reduceren van existentiële risico’s. LTAPs zijn tenminste 5 jaar oude, openbare en toegankelijke kunstwerken die over een eeuw of langer ontwikkeld zullen worden, waarbij steeds nieuwe generaties beheeders betrokken moeten worden. De LTAPs ontstonden uit de discussie “What can art do for the future?” 4 juni 2022. Naast de Letters van Utrecht horen hier bij: