Letter 1277 _I

Letter 1277 I


Utrecht is de stad waar ik moeder werd, waar wij gezin werden. De stad die ons zo vertrouwd en dierbaar is.

Tekst op de steen: BNB 7-9-2006

Bijgedragen door: Barbara Lammerts van Bueren

Opgedragen aan: mijn dochters

Zaterdag 15 juni 2024 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 331bis
door Karel Mol van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”. Namens het bestuur was Erlijn Mulder aanwezig.