Letter 1252 ,

Letter 1252 ,


Anthonie is dit jaar 60 geworden, en daarom dragen we als gezin een letter aan hem op. De betreffende ‘letter’ is een komma, een mooi symbool voor een nieuw begin of nieuwe fase in het leven. Met als levensmotto “Age quod agis”, oftewel: doe je ding!

Tekst op de steen: Age quod agis

Bijgedragen door: Alard, Luna, Irene, Vera, Tyas, David

Opgedragen aan: Anthonie Rademaker

Zaterdag 23 december 2023 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 331bis
door Anja Roemer van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”. Namens het bestuur was Hanneke Verheijke aanwezig.