Letter 1220 I

Letter 1220 I


Antoin, kei van een vent.
Heeft Utrecht gekend.
De wegen gescheiden.
Door liefde en lijden.
Voor altijd dit pad.
Toch deel van de stad.

Tekst op de steen: ADdW 1999-2022

Bijgedragen door: David, Jisse, Pieter, Roeland, Thijs, Ysbrand en Maarten

Opgedragen aan: Antoin de Weijer

Zaterdag 13 mei 2023 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 329
door Anjet van Linge van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”. Namens het bestuur was Erlijn Mulder aanwezig.