Letter 1193 U

Letter 1193 U


Voor Cécile, m’n liefste
55jr, forever young

Tekst op de steen: Cécile & Bert

Bijgedragen door: Bert Begeman

Opgedragen aan: Cécile ten Berge

Zaterdag 5 november 2022 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 329
door Anjet van Linge van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”. Namens het bestuur was Dick Sijtsma aanwezig.