Letter 1178 N

Letter 1178 N


Voor Heent en Ralph Prins z.l.
Letters en klank waren hun leven.

Tekst op de steen: Heent Prins z.l

Bijgedragen door: Myriam

Opgedragen aan: Voor Heent en Ralph Prins z.l.

Zaterdag 23 juli 2022 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 327
door Rob van Dokkum van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”. Namens het bestuur was Erlijn Mulder aanwezig.