Letter 1162 Z

Letter 1162 Z


Tekst op de steen: HierwasikCvdG

Bijgedragen door: Bregje van der Grind

Zaterdag 2 april 2022 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 327
door Ida Thoenes van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”. Namens het bestuur was Erlijn Mulder aanwezig.