Letter 1147 I

Letter 1147 IVoor onze geliefde Har

Tekst op de steen: harrY

Bijgedragen door: Lucy Goslinga en Siem Poelman

Opgedragen aan: Harry Poelman

We dragen deze letter op aan onze geliefde Har, die een taalkunstenaar was. Hij heeft ons leven verrijkt en toverde vaak een glimlach op je gezicht met zijn taalvondsten.

Zaterdag 18 december 2021 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 327
door Monique Beljaars van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”. Namens het bestuur was Michael Münker aanwezig.