Letter 1128 I

Letter 1128 I

Dear Catherine,
Congratulations on becoming a doctor — we are so proud of you! May this little stone remind you of the day you defended your thesis.
xx, your paranymphs

Tekst op de steen: Dr. Blanchard

Bijgedragen door: Timo and Emilie

Opgedragen aan: Catherine

Zaterdag 7 augustus 2021 tussen 13:00 en 14:00 werd de Letter gemaakt en gelegd bij Oudegracht 323 door Geert Boersma van het Utrechts Steenhouwersgilde “Lettertijd”.