Bijdrage van Letter 503 door NUt – video, en een cadeau voor de Letters: Alfabet in steen

Letter 503 N werd 23 februari 2013 bijgedragen door NUt vanwege het tienjarig bestaan van NUt op 21 februari 2013. Thomas draagt het gedicht Tijd van Rutger Kopland voor, het is, net als de toespraken van Joris en Jasper te zien in een filmpje:

NUt: let it be a diamond on the soles of their shoes

NUt deed de St. Letters van Utrecht een boek cadeau met de opdracht:

Just another stone in a street
or
A diamond under the soles of shoes

that’s the question.

NUt, steen 503. Ars Longa, Vita brevis!

Het is een erg mooi en bijzonder goed passend boek: Dom Hans van der Laan’s Alfabet in Steen, in 2001 uitgegeven door Drukkerij Rosbeek (die tot 2008 in NUth bestond), ISBN 90-73367-25-5. Van der Laan, Benedictijner monnik en architect, beschouwde letters als een vorm van architectuur en heeft zich heeft laten inspireren door de volmaakte kapitalen van het oud Romeinse schrift, dat nog altijd de basis vormt van onze hoofdletters. Hartelijk dank!