Letter 291 E – Benjamin Drapkin en Mantre Dehnad

Letter 291 E

The day I met you, I began to forget a life without you. Een klein stukje van ons verhaal voor altijd hier.

Tekst in zijkant steen: Ben & Mantre

Letter 291 werd gehakt door Toon Reiners in april/mei 2012 en toegekend aan zaterdag 23 juli 2005. De steen werd in de straat voor huisnummer 291A gelegd door Arie en Dennis Koot op 30 mei 2012 en onthuld door burgemeester Aleid Wolfsen op 2 juni 2012. Mantre Dehnad droeg de Letter bij voor Benjamin Drapkin op 3 augustus 2019 en de zijkant werd die dag gegraveerd door Michiel Deylius.

Letter 291 is de enige Letter aan de Oudegracht van welke de nummer van de Letter overeenkomt met de huisnummer van het gebouw waarbij die geplaatst is.