Letter 289 L

Letter 289 L


Dat jouw verhaal rijk mag zijn aan liefde en vriendschappen en mooie momenten.

Tekst op de steen: Welkom Linde

Bijgedragen door: Lisanne & Laura

Opgedragen aan: Linde Doornewaard

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 8 juli 2023 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door John van Essen. Namens het bestuur was Michael Münker aanwezig.