Draag een steentje bij

NB: vanwege de situatie rondom het Corona virus is het op dit moment niet mogelijk om een steen te bestellen. Het bestelformulier is tijdelijk verwijderd.

Gebruik onderstaand formulier om een Letter bij te dragen. Wilt u een vraag stellen of een reactie geven, gebruik dan het contactformulier.

Om een Letter bij te dragen vul het formulier volledig in en maak een gift van tenminste € 100,- over naar  IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v. ST LETTERS VAN UTRECHT onder vermelding van datum en nummer van de Letter (deze moet in de lijst nog vrij zijn). Indien u een letter kiest die al eerder door iemand anders bijgedrage werd of de inscriptie niet op de van u gewenste zaterdag gemaakt kan worden nemen wij contact met u op om een oplossing te zoeken. Reacties zijn vrijwilligerswerk en kunnen weken duren.

Stichting Letters van Utrecht
Breedstraat 9A
3512 TS Utrecht
KvK nummer 55245943

Giften aan de Stichting Letters van Utrecht kunnen bij de belastingaangifte gedeclareerd worden.
De Stichting Letters van Utrecht is van de belastingdienst als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) aangewezen. Ook als u geen gehele letter bij wilt dragen maar het project wilt steunen.

Giften kunnen overgemaakt worden naar rekening IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v. ST LETTERS VAN UTRECHT. Hartelijk dank!


English Translation:

Bestelformulier – order form

Draag een steen bij met dit formulier: Contribute a stone with this form.

 • (a) : additional information
 • (o) : information you provide to be published and made publicly available on this website
 • Mijn naam is: (a) : My name is
 • Telefoon (a) : telephone number
 • Emailadres (a) :* Email address
 • Naam gever (o) :* Name contributor (name of the person donating/presenting the letter, can be e.g., “anonymous”)
 • Naam begunstigde (o) :* Name to whom this Letter is dedicated, this name will appear on the certificate
 • Gewenste nummer of datum (o) :* Desired number and date – Provide the number of the stone/Letter you want to contribute and the date of the corresponding Saturday. It is possible to contribute an already placed stone/Letter that doesn’t have an inscription yet. It is not possible to order a specific character in the future, the future is unknown….
 • Tekst op website (o): Text / message to appear on the website with the Letter
 • Tekst zijkant steen (o): Text on the side of the stone – about 15 characters. Can be modified on location in discussion with the stone mason. The text will also be shown on the website.
 • Wanneer moet de steen gegraveerd worden (o): Date when the stone should be engraved. This is of relevance for stones/letters already placed. Leave this field empty if this is the same date as when the Letter is hewn into the stone.
 • Bijzonderheden (a) : Particular information – if applicable provide eventual particular circumstances e.g., anonymous donation, only make public on the day the letter is hewn (for gifts)…
 • Straat en huisnummer (a) : Street address – the certificate will be sent to this address unless provided on location
 • Postcode (a) : Postal code
 • Woonplaats (a) : City and Country
 • Hoe kwam u bij de Letters van Utrecht terecht? (a)* – how did you learn about the Letters of Utrecht
  choice of: (read poem in the street), (an acquaintance told me about it), (via Facebook), (via Twitter), (other)

Maintaining information and passing it on without end is a central goal of the project Letters of Utrecht. By sending the information in this form(button “Bijdragen”) I consent to that the Foundation Letters of Utrecht attempts to preserve the information I provide here for as long as the Letters of Utrecht continue. I understand that the information marked as public (o) shall be published on the website and social media. The other information, e.g. name and tel.nr. but also information provided by email are required to process my request and to be able to verify later the authenticity of the published information. I can later ask the foundation to delete the additional information.

Checkbox (optional): I’d like to be kept in the loop and receive a newsletter from the Letters of Utrecht. Name and email will be saved until I ask for deletion and unsubscribe from the newsletter.

Button “Bijdragen” – Send to contribute

To contribute a Letter fill the form above completely and transfer a donation of at least €100 to IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 ST LETTERS VAN UTRECHT mentioning date and number of the Letter. (The Letter must still be empty / not contributed by someone else in these list from before June 2012 (1-648) or since then and up to one year in the future). If you chose a Letter in a past and suggested a Saturday where it is not possible to engrave the side of a stone, or if the Letter you chose has already been contributed by someone else, we will contact you and try to resolve the situation. Reactions are volunteer work and can take weeks.

Stichting Letters van Utrecht
Breedstraat 9A
3512 TS Utrecht
Chamber of commerce registration number 55245943

Donations to the Foundation Letters van Utrecht can be declared in a Dutch income tax declaration. The fiscal services designated the Foundation Letters van Utrecht as a cultural ANBI (organization working for a greater good). Even if you do not plan to contribute a Letter but only want to support the project. Gifts can be transferred to IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 of ST LETTERS VAN UTRECHT. Many thanks!