Draag een steentje bij

Gebruik onderstaand formulier om een Letter bij te dragen. Wilt u een vraag stellen of een reactie geven, gebruik dan het contactformulier.

Om een Letter bij te dragen vul het formulier volledig in en maak een gift van tenminste € 100,- over naar  IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v. ST LETTERS VAN UTRECHT onder vermelding van datum en nummer van de Letter (deze moet in de lijst nog vrij zijn). Indien u een letter kiest die al eerder door iemand anders bijgedrage werd of de inscriptie niet op de van u gewenste zaterdag gemaakt kan worden nemen wij contact met u op om een oplossing te zoeken. Reacties zijn vrijwilligerswerk en kunnen weken duren.

Stichting Letters van Utrecht
Breedstraat 9A
3512 TS Utrecht
KvK nummer 55245943

Giften aan de Stichting Letters van Utrecht kunnen bij de belastingaangifte gedeclareerd worden.
De Stichting Letters van Utrecht is van de belastingdienst als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) aangewezen. Ook als u geen gehele letter bij wilt dragen maar het project wilt steunen.

Giften kunnen overgemaakt worden naar rekening IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v. ST LETTERS VAN UTRECHT. Hartelijk dank!

Bestelformulier

Draag een steen bij met dit formulier.
 • (a) : aanvullende informatie (o) : openbare informatie
 • De naam van de persoon die de letter schenkt.
 • Deze naam komt letterlijk op het certificaat terecht.
 • Geef aan op welke datum u een steen wilt reserveren. Het is ook mogelijk om een reeds geplaatste steen te reserveren die nog geen inscriptie heeft. Het is NIET mogelijk een specifieke letter in de toekomst te bestellen. De toekomst is onbekend......
 • Deze tekst van maximaal 144 tekens wordt na deelname op de website geplaatst
 • Ongeveer 15 tekens. Kan in overleg met de steenhouwer altijd nog ter plekke worden gewijzigd. Deze tekst wordt ook op de website getoond.
 • Geef aan op welke datum u de steen wilt laten graveren. Dit is vooral van belang bij stenen en letters die reeds geplaatst zijn. Laat dit veld leeg als het op dezelfde dag is als wanneer de letter gehakt wordt.
 • Geef hier aan wanneer er eventuele bijzondere omstandigheden zijn voor deze steen. Voorbeelden: anoniem geven, pas bekend maken op de dag van hakken, en zo meer......
 • Het certificaat wordt naar dit adres verstuurd, indien het niet ter plekke wordt overhandigd.
 • Bewaren en doorgeven van informatie zonder einde is een centraal doel van het project Letters van Utrecht. Met het verzenden (button bijdragen hieronder) stem ik toe dat de Stichting Letters van Utrecht de van mij opgegeven informatie probeert te bewaren zolang de Letters van Utrecht doorgaan. Het is mij bekend dat de als openbaar gekenmerkte informatie ook openbaar gemaakt wordt via de website en sociale media. De andere gegevens, bijv. naam en tel.nr. maar ook eventueel per email verstrekte informatie zijn nodig om de verwerking af te handelen en ook later de authenticiteit van de openbare informatie te kunnen verifiëren. Ik kan de Stichting om verwijdering van de aanvullende gegevens verzoeken.
 • Ik wil op de hoogte gehouden worden en de nieuwsbrief van de Letters van Utrecht ontvangen. Naam en email blijven bewaart tot ik om verwijdering vraag of de nieuwsbrief opzeg.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

English Translation:

Bestelformulier – order form

Draag een steen bij met dit formulier: Contribute a stone with this form.

 • (a) : additional information
 • (o) : information you provide to be published and made publicly available on this website
 • Mijn naam is: (a) : My name is
 • Telefoon (a) : telephone number
 • Emailadres (a) :* Email address
 • Naam gever (o) :* Name contributor (name of the person donating/presenting the letter, can be e.g., “anonymous”)
 • Naam begunstigde (o) :* Name to whom this Letter is dedicated, this name will appear on the certificate
 • Gewenste nummer of datum (o) :* Desired number and date – Provide the number of the stone/Letter you want to contribute and the date of the corresponding Saturday. It is possible to contribute an already placed stone/Letter that doesn’t have an inscription yet. It is not possible to order a specific character in the future, the future is unknown….
 • Tekst op website (o): Text / message to appear on the website with the Letter
 • Tekst zijkant steen (o): Text on the side of the stone – about 15 characters. Can be modified on location in discussion with the stone mason. The text will also be shown on the website.
 • Wanneer moet de steen gegraveerd worden (o): Date when the stone should be engraved. This is of relevance for stones/letters already placed. Leave this field empty if this is the same date as when the Letter is hewn into the stone.
 • Bijzonderheden (a) : Particular information – if applicable provide eventual particular circumstances e.g., anonymous donation, only make public on the day the letter is hewn (for gifts)…
 • Straat en huisnummer (a) : Street address – the certificate will be sent to this address unless provided on location
 • Postcode (a) : Postal code
 • Woonplaats (a) : City and Country
 • Hoe kwam u bij de Letters van Utrecht terecht? (a)* – how did you learn about the Letters of Utrecht
  choice of: (read poem in the street), (an acquaintance told me about it), (via Facebook), (via Twitter), (other)

Maintaining information and passing it on without end is a central goal of the project Letters of Utrecht. By sending the information in this form(button “Bijdragen”) I consent to that the Foundation Letters of Utrecht attempts to preserve the information I provide here for as long as the Letters of Utrecht continue. I understand that the information marked as public (o) shall be published on the website and social media. The other information, e.g. name and tel.nr. but also information provided by email are required to process my request and to be able to verify later the authenticity of the published information. I can later ask the foundation to delete the additional information.

Checkbox (optional): I’d like to be kept in the loop and receive a newsletter from the Letters of Utrecht. Name and email will be saved until I ask for deletion and unsubscribe from the newsletter.

Button “Bijdragen” – Send to contribute

To contribute a Letter fill the form above completely and transfer a donation of at least €100 to IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 ST LETTERS VAN UTRECHT mentioning date and number of the Letter. (The Letter must still be empty / not contributed by someone else in these list from before June 2012 (1-648) or since then and up to one year in the future). If you chose a Letter in a past and suggested a Saturday where it is not possible to engrave the side of a stone, or if the Letter you chose has already been contributed by someone else, we will contact you and try to resolve the situation. Reactions are volunteer work and can take weeks.

Stichting Letters van Utrecht
Breedstraat 9A
3512 TS Utrecht
Chamber of commerce registration number 55245943

Donations to the Foundation Letters van Utrecht can be declared in a Dutch income tax declaration. The fiscal services designated the Foundation Letters van Utrecht as a cultural ANBI (organization working for a greater good). Even if you do not plan to contribute a Letter but only want to support the project. Gifts can be transferred to IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 of ST LETTERS VAN UTRECHT. Many thanks!