Draag een steentje bij

Gebruik onderstaand formulier om een Letter bij te dragen. Wilt u een vraag stellen of een reactie geven, gebruik dan het contactformulier.

Bestelformulier

Draag een steen bij met dit formulier.
 • (a) : aanvullende informatie (o) : openbare informatie
 • De naam van de persoon die de letter schenkt.
 • Deze naam komt letterlijk op het certificaat terecht.
 • Geef aan op welke datum u een steen wilt reserveren. Het is ook mogelijk om een reeds geplaatste steen te reserveren die nog geen inscriptie heeft. Het is NIET mogelijk een specifieke letter in de toekomst te bestellen. De toekomst is onbekend......
 • Deze tekst van maximaal 144 tekens wordt na deelname op de website geplaatst
 • Ongeveer 15 tekens. Kan in overleg met de steenhouwer altijd nog ter plekke worden gewijzigd. Deze tekst wordt ook op de website getoond.
 • Geef aan op welke datum u de steen wilt laten graveren. Dit is vooral van belang bij stenen en letters die reeds geplaatst zijn. Laat dit veld leeg als het op dezelfde dag is als wanneer de letter gehakt wordt.
 • Geef hier aan wanneer er eventuele bijzondere omstandigheden zijn voor deze steen. Voorbeelden: anoniem geven, pas bekend maken op de dag van hakken, en zo meer......
 • Het certificaat wordt naar dit adres verstuurd, indien het niet ter plekke wordt overhandigd.
 • Bewaren en doorgeven van informatie zonder einde is een centraal doel van het project Letters van Utrecht. Met het verzenden (button bijdragen hieronder) stem ik toe dat de Stichting Letters van Utrecht de van mij opgegeven informatie probeert te bewaren zolang de Letters van Utrecht doorgaan. Het is mij bekend dat de als openbaar gekenmerkte informatie ook openbaar gemaakt wordt via de website en sociale media. De andere gegevens, bijv. naam en tel.nr. maar ook eventueel per email verstrekte informatie zijn nodig om de verwerking af te handelen en ook later de authenticiteit van de openbare informatie te kunnen verifiëren. Ik kan de Stichting om verwijdering van de aanvullende gegevens verzoeken.
 • Ik wil op de hoogte gehouden worden en de nieuwsbrief van de Letters van Utrecht ontvangen. Naam en email blijven bewaart tot ik om verwijdering vraag of de nieuwsbrief opzeg.

Om een Letter bij te dragen vul het formulier volledig in en maak een gift van tenminste € 100,- over naar  IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v. ST LETTERS VAN UTRECHT onder vermelding van datum en nummer van de Letter (deze moet in de lijst nog vrij zijn).

Stichting Letters van Utrecht
Breedstraat 9A
3512 TS Utrecht
KvK nummer 55245943

Giften aan de Stichting Letters van Utrecht kunnen bij de belastingaangifte gedeclareerd worden.
De Stichting Letters van Utrecht is van de belastingdienst als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) aangewezen. Ook als u geen gehele letter bij wilt dragen maar het project wilt steunen.

Giften kunnen overgemaakt worden naar rekening 25.47.19.600 ofwel IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v. ST LETTERS VAN UTRECHT. Hartelijk dank!