Bijdrage voor het werk van St. VoorleesExpress

Voor het jaar 2020 droegen de Letters van Utrecht een bedrag bij aan het werk van de Stichting VoorleesExpress. Directeur Anne Heinsbroek schrijft: “De vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich ervoor in om zoveel mogelijk kinderen te laten zien hoe leuk taal en boeken kunnen zijn. Dit doen ze door gezinnen gedurende een half jaar lang wekelijks thuis te bezoeken. In heel Nederland zijn jaarlijks zo’n 6000 vrijwilligers actief, in Utrecht zijn dat dit jaar 300 vrijwilligers om 240 gezinnen te bezoeken en deelnemers te coachen en begeleiden. Maar door de Coronacrisis konden huisbezoeken ineens niet meer/ minder plaatsvinden. We verwachten dat dit ook komend jaar maar beperkt mogelijk is. En zijn nu dat een deel van de vrijwilligers afhaakt door de veranderde omstandigheden. Om toch kinderen te kunnen bereiken die juist nu ondersteuning hard nodig hebben, moeten we de methodiek aanpassen en flexibiliteit inbouwen in de methodiek. We ontwikkelen materialen en activiteiten die ook op afstand en digitaal goed werken, zodat de VoorleesExpress ook tijdens Corona-beperkingen door kan gaan. Daarnaast zetten we nog actiever in op het werven van vrijwilligers. Wij zullen de gift heel goed kunnen gebruiken om goed in te kunnen springen op deze onvoorziene situatie en toch zoveel mogelijk gezinnen te kunnen bereiken.”

De Stichting Letters van Utrecht richt zich op de lange termijn ‘for the benefit of future people’ en opereert zonder winstoogmerk. Dankzij de bijdragen/giften van medeklinkers en vrijwilligers kan en zal een deel van de opbrengst en alle winst worden geschonken aan goede doelen rond behoud en bevordering van beschaving