Letter 620 I

Letter 620 I


For Rhys and Idris,

For the times we have shared between us in this beautiful city of Utrecht.

My luminaries, my morning and evening stars. My lights at noon when there is no sun and the sky lowers.
(R.S Thomas)

Tekst op de steen: Idris

Bijgedragen door: Isabel Bucknall-Williams

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 12 maart 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Adriaan Seelen. Namens het bestuur was Michael Münker aanwezig.