Letter 585 E

Letter 585 E


Lieve Jasmijn,

Je studietijd zit er op!
Op 11 oktober 2022 heb je op de Stenden Hogeschool in Leeuwarden je diploma in ontvangt genomen voor jouw studie Creative Business, waarvoor je met fantastische cijfers met glans bent geslaagd.

Eerder, op 30 augustus 2022 heeft Berend zijn diploma in ontvangst genomen.

We zijn enorm trots op jullie beiden. Over jullie inzet en de mooie resultaten die dat oplevert, maar ook over de manier hoe jullie je weg in het leven weten te vinden.
Ter ere van het behalen van jullie diploma’s en het afsluiten van jullie studietijd hebben we een cadeau voor jullie. Een cadeau dat jullie voor altijd aan jullie geliefde stad Utrecht zal binden, “De Letters van Utrecht”
De B en de J, als eerste letters van jullie voornamen, zouden voor de hand liggen, maar zij waren binnen een jaar helaas niet meer beschikbaar.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor de letters G en E, ze liggen naast elkaar aan de Oude Gracht We hebben de twee volgende letters beide gedoneerd en willen ze aan jullie aanbieden ter ere van jullie afstuderen;
· Letter G (nr. 584), is al geplaatst op 5 maart 2011
· Letter E (nr. 585), is al geplaatst op 12 maart 2011
De letters maken deel uit van het woord “wijsvinger”
We hebben ervoor gekozen de letter G op te dragen aan Berend en de letter E aan Jasmijn. De G is immers de oudste steen (als eerst van beide gelegd) en de E de jongste (ook al scheelt het maar een week).

Het is een symbolisch cadeau en daarom willen we graag beide steentjes ook aan jullie samen aanbieden. Altijd samen naast elkaar, een steentje in jullie geliefde Utrecht.
Ieder je eigen steentje , maar samen een GE-heel.
De letters zijn gegraveerd op zaterdag 22 april 2023.
Wanneer er meer ruimte was om te graveren, hadden we gekozen voor;
· GEdaan
· GE-verhuisd
· GEwoond
· GEstudeerd
· GEfeest
· GEsport
· GE-terrast
· GEwinkeld
· GEslaagd!
Alles in het kader van jullie bezigheden in Utrecht, de combinatie GE en het GE-dicht van Utrecht.
Liefs, Pappa en Mamma

Tekst op de steen: GEslaagd Jasmij

Bijgedragen door: Pappa en mamma Wardenier

Opgedragen aan: Voor onze dochter Jasmijn Wardenier

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 22 april 2023 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Gerrit Peele. Namens het bestuur was Michael Münker aanwezig.