Letter 561 O

Letter 561 O


‘Een geheel is méér dan de som van de delen.’

Tekst op de steen: Francisca Gast

Bijgedragen door: Francisca Gast

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 24 september 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Peter Koks. Namens het bestuur was Michael Münker aanwezig.