Letter 533 _D

Letter 533 D


David,

Met elke stap in ons verhaal verdwijnen wij vanzelf en enkel jij blijft over op den duur. Jij en deze letters die uit steen gehouwen zijn zoals de letters op ons graf. Wat deze woorden betekenen is volledig aan jou en mij, want het komt immers aan op de betekenis die jij en ik in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze woorden mochten toekennen, en op hetgeen wij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Echter, het zal onomstootbaar zijn dat jij, David Gecks, nu vereeuwigd bent met deze stad.

Op het Haviltex-arrest en onze vriendschap!

Tom

Tekst op de steen: David Gecks

Bijgedragen door: Tom van den Belt

Opgedragen aan: David

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 20 mei 2023 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Peter Koks. Namens het bestuur was Dick Sijtsma aanwezig.