Letter 377 R

Letter 377 R


Ter nagedachtenis aan mijn lieve en zorgzame vader: Roelof Christiaan Mooij, geboren 4 december 1941 te Utrecht en overleden op 5 april 2021 te Utrecht.

Tekst op de steen: Roelof Ch Mooij

Bijgedragen door: Joël Mooij

Opgedragen aan: Aan mijn vader Roelof Christiaan Mooij

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 30 april 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Johan van Engelen. Namens het bestuur was Dick Sijtsma aanwezig.