Letter 359 L

Letter 359 L


Liefhebben kan niet vast worden gelegd. Toch trekt het schrijven, tussen vastlegging en verzinsel in. Zo wil Utrecht liefde vastleggen in de straten, Bert gedichten bij zich hebben op papier en wij Bert een plek geven in dit gedicht.

Liefhebben kan niet vast worden gelegd. Het woord “verhaal” heeft niet enkel een betekenis. Maar er kan steeds naar worden terug gekeerd.

Tekst op de steen: Bert Verveld

Bijgedragen door: Stannie van den Besselaar en Leonora Verveld

Opgedragen aan: Bert Verveld

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 18 maart 2023 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Jan Herbrink. Namens het bestuur was Lidwien Smit aanwezig.