Letter 335 I

Letter 335 I


Tekst op de steen: Mw. L.J. Fuld

Bijgedragen door: Laudine Fuld

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 13 augustus 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Janine Melai. Namens het bestuur was Hanneke Verheijke aanwezig.