Letter 320 U

Letter 320 U


1 mln. stappen

Tekst op de steen: 1 miljoen stappen

Bijgedragen door: Elmer, Alma & Tom

Opgedragen aan: Trudy & Alfonso

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 3 december 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door André Ronchetti. Namens het bestuur was Dick Sijtsma aanwezig.