Letter 302 _D

Letter 302 D


Voor mijn allerliefste schat, Didy, voor wie Utrecht een hele dierbare plek is.

Tekst op de steen: Didy Meinema 63

Bijgedragen door: Bert Ronda

Opgedragen aan: Didy Meinema

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 22 juli 2023 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Johan van Engelen. Namens het bestuur was Dick Sijtsma aanwezig.