Letter 269 S

Letter 269 S


Utrerech mn stadjie!
Sergej

Tekst op de steen: Sergej

Bijgedragen door: Sergej Chandrikapersad

Opgedragen aan: Iedereen

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 13 mei 2023 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Anjet van Linge. Namens het bestuur was Erlijn Mulder aanwezig.