Letter 265 Z

Letter 265 Z


Tekst op de steen: Bastiaan Balk

Bijgedragen door: Ilse Harms en Rinse Balk

Opgedragen aan: Bastiaan Balk

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 23 april 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Geert Boersma. Namens het bestuur was Michael Münker aanwezig.