Letter 260 B

Letter 260 B


Tekst op de steen: Balk Beljaars B

Bijgedragen door: Ellen Visser, Paul Romein, Nicolet van Eerd, Eric Thuis, Carline Buiskool, Jos Smulders, Julie Meerveld, Roland Friele.

Opgedragen aan: Balk, Beljaars, Bebop

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 11 december 2021 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Gerrit Peele. Namens het bestuur was Michael Münker aanwezig.