Letter 76 S

Letter 76 SMariko & Rachel 28-08-2021

Tekst op de steen: Mariko & Rachel 28-08-2021

Bijgedragen door: Matei Klewer

Opgedragen aan: Mariko & Rachel

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 26 juni 2021 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door Karel Mol. Namens het bestuur was Erlijn Mulder aanwezig.