Letter 66 O

Letter 66 O


Jan Willem Onderwater
Mijn grote liefde
50 jaar

Tekst op de steen: Waterval

Bijgedragen door: Valérie Hoeks

Opgedragen aan: Voor Jan Willem Onderwater

De eerste 648 letters werden in het voorjaar van 2012 gehakt en geplaatst.

Zaterdag 9 juli 2022 werd de Letter gegraveerd en teruggeplaatst door John van Essen. Namens het bestuur was Erlijn Mulder aanwezig.