12 dec 2015 de zevende dichter: Baban Kirkuki

Utrecht, 12 dec 2015 ca. 13:15 uur voor Oudegracht nummer 315:

Ruben van Gogh introduceert Baban Kirkuki, Baban draagt gedichten voor op 12 dec 15

Baban Kirkuki stelt zich voor, lid van het Utrechts stadsdichtersgilde en de zevende dichter van de Letters van Utrecht. Mensen uit Utrecht en bezoekers uit Engeland en Litouwen zijn gekomen. Ruben van Gogh indroduceert Baban, die drie van zijn gedichten voordraagt. De bijdrage van Baban begint met Letter _833 S, op deze 12 december 2015 gehakt door Jan Herbink, en rijkt tot en met Letter 988 (1 dec 2018). Iedere zaterdag wordt nu een Letter onthuld, zoals altijd blijft het toekomstig gedicht nog onbekend.

Wikipedia (op 12 dec 15) over Baban Kirkuki:

Kirkuki groeide op in Kirkoek, waar hij Arabische taal- en letterkunde studeerde. Op zestienjarige leeftijd begon hij met het schrijven van poëzie. In 1999 vluchtte hij naar Nederland. Kirkuki woont en werkt in Utrecht.

Kirkuki leest op diverse literaire podia en festivals voor uit zijn werk, onder meer bij Dichters in de Prinsentuin, De Rode Hoed, het LiteSide festival in de Westergasfabriek en het Huis van de Poëzie in het Centraal Museum te Utrecht. In 2010 en 2011 was Kirkuki enkele weken te gast bij Pen Vlaanderen in Antwerpen. Tijdens zijn laatste verblijf schreef hij in opdracht van het Letterenhuis het verhaal Kelders.

In 2011 ontving Kirkuki van de gemeente Utrecht het C.C.S. Crone-stipendium. De jury zei te zijn getroffen door de urgentie en het politieke engagement van het werk van de Iraaks-Koerdische dichter. Doorslaggevend vond de jury dat de dichter een poëtische vorm heeft gevonden die zijn gedichten uittilt boven de aanleiding waaruit zij voortkomen. Baban Kirkuki is lid van het Utrechts Dichtersgilde, dat in 2009 werd opgericht rond Ingmar Heytze.

Dichtbundel
Op weg naar Ararat. Utrecht, 2006.
Lontananza. Leuven, Uitgeverij P, 2009.
Territorium. Leuven, Uitgeverij P, 2011.
Licht onbekend. Leuven, Uitgeverij P, 2013.

833 - Ruben van Gogh en Baban Kirkuki

Op 8 december 2018 zal de achtste dichter het overnemen. De Letters van Utrecht zijn nooit af.

Kijk omhoog!

Lezen en lopenDe aanblik van mensen, die met een scheef hoofd het gedicht van de Letters van Utrecht lezen terwijl zij de Oudegracht langs lopen behoort inmiddels tot het straatbeeld van de stad. Totdat de lezer dan tot de nieuwste Letter komt, waar het gedicht – meestal midden in een woord – voorlopig eindigt. Verderop alleen lege straatstenen. Bewoners van de huizen rond Oudegracht nummer 311 berichtten iets bijzonders tussen 7 en 21 september 2013: Het gedicht eindigde toen met ‘kijk omhoog!’       Mark Boog: bedankt voor dit mooie idee.

Lezen en lopenSeeing people walking along the old canal with their head tilted to read the poem of the Letters of Utrecht has become a common site in this part of town. Invariably, they reach the most recent letter, the temporary end of the poem, which often is in the middle of the word. Only empty stones ahead. Residents of houses near Oudegracht number 311 reported that readers between 7 and 21 september 2013 obeyed when the Letters of Utrecht ended with ‘Look up!”       Mark Boog: thanks for this nice idea.

Mark Boog: de zesde dichter van de Letters van Utrecht


Utrecht 2 februari 2013

Ruben van Gogh introduceert Mark Boog

Terwijl op 2 februari 2013 in de week van de poëzie de Letter 684 gemaakt werd stelde Mark Boog zich voor, de zesde dichter, die Letters toevoegt.

Ruben van Gogh van het Utrechts Dichtersgilde introduceert de nieuwe dichter van de Letters van Utrecht. Het stuk van Mark begon al met letter 683, het gaat nog bijna drie jaar door. Het wordt zoals altijd letter voor letter onthuld iedere zaterdag. Het gedicht van de Letters van Utrecht is nooit af. Het wordt steeds verlengt door een nieuwe dichter. Zolang er dichters zijn, die kunnen schrijven.
Ruben van Gogh stelt de nieuwe dichter van de Letters voor: <a href=Mark Boog (links onder de parasol)” title=”Ruben van Gogh stelt de nieuwe dichter van de Letters voor: Mark Boog (links onder de parasol)” width=”695″ height=”518″ class=”aligncenter size-large wp-image-2426″ />

Ruben van Gogh introduces Mark Boog

While letter 684 was made, Ruben van Gogh introduced the new poet of the Letters. Mark Boog contributed the sixth piece of the poem. The poem of the Letters of Utrecht is to be extended by a different poet every few years for as long as poets can write.
Ruben van Gogh introduces the new poet of the Letters: Mark Boog (under the parasol on the left)

2 februari 2013: ontmoet de nieuwe dichter(es) van de Letters van Utrecht!

Utrechts Dichtersgilde
Een nieuw jaar begint en – toevallig – is binnenkort de bijdrage van Ellen Deckwitz tot het gedicht van de Letters van Utrecht compleet in de straat geschreven. Een nieuw lid van het Utrechts Dichtersgilde heeft het gedicht verlengt. Deze dichter(es?) wordt in de Week van de Poëzie zaterdag 2 februari voorgesteld, samen met het maken van zijn/haar nieuwe letter. Tussen 13.00 en 14:00 uur houwt een steenhouwer bij Oudegracht 309 de volgende letter in de volgende steen. Kom kijken en begroet de nieuwe dichter(es?) uit wiens pen de komende jaren de Letters van Utrecht komen.
Utrechts Dichtersgilde
A new year begins, and incidentally the part of the poem contributed by Ellen Deckwitz will be completely published in the street.

A new member of Utrecht’s guild of poets continued the poem. Who this poet (m/f ?) is will become known only in the Week of Poetry on Saturday February 2d, 2013, together with the making of his/her new letter. Between 1 PM and 2 PM a mason will make this letter into the next stone in front of Oudegracht 309. Come and meet the new poet out of whose pen the Letters of Utrecht will be flowing for the next few years.

De eerste zeven woorden

Iedere zaterdag een Letter. Zeven woorden zijn ontstaan sinds de opening van de Letters van Utrecht op 2 juni 2012:

kunnen gaan, als mensen langs de gracht.

Dank allen medeklinkers, die hun steentje hebben bijgedragen!

Met Letter 682 zette Ellen Deckwitz een punt achter haar bijdrage tot het gedicht. Haar bijdrage zijn de Letters 533-682:
De barsten in de Dom. Naar de hemel opgestoken als een wijsvinger, om de schuldigen aan te duiden en meer tijd te eisen. Zodat we weer rechtop kunnen gaan, als mensen langs de gracht.

Het gedicht is nooit af. Het gaat gewoon door. De dichter van het volgende stuk wordt op 2 februari voorgesteld.

De frequentie van de Letters van Utrecht

Hoe vaak komen de Letters voor?

In Letter 1 t/m 648 van de Letters van Utrecht zijn er:

 • 43 A
 • 10 B
 • 2 C
 • 43 D
 • 135 E
 • 5 F
 • 16 G
 • 14 H
 • 37 I
 • 24 J
 • 3 K
 • 26 L
 • 11 M
 • 54 N
 • 28 O
 • 10 P
 • 37 R
 • 28 S
 • 46 T
 • 11 U
 • 15 V
 • 14 W
 • 8 Z
 • 18 .
 • 1 :
 • 9 ,

Engelse vertaling van het gedicht

Een eerste Engelse vertaling van het gedicht van De Letters of Utrecht is gemaakt. Klik hier en help deze te verbeteren! A first, rough English translation of the poem of The Letters of Utrecht exists. Click here and help to improve it!

Letters 1-648: Het begin van het gedicht

Ruben van Gogh:
Je zult ergens moeten beginnen om het verleden een plaats te geven, het heden doet er steeds minder toe. Hoe verder je bent, hoe beter. Ga maar door nu,

Ingmar Heytze:
laat je sporen na. Vergeet de flits waarin je mag bestaan, de wereld is je stratenplan. Was er een tijd dat je een ander was: die ging voorbij.

Chrétien Breukers:
Je bent die ander al. Je bent, zoals je weet, van dit verhaal de spil. Dit is de eeuwigheid. Die duurt. Die heeft de tijd. Ga daarom op in je verhaal en zwelg. Vertel.

Alexis de Roode:
Vertel ons wie je bent met elke stap. In ons verhaal verdwijnen wij vanzelf, en enkel jij blijft over op den duur. Jij en deze letters, die uit steen gehouwen zijn. Zoals de letters op ons graf.

Ellen Deckwitz:
De barsten in de Dom. Naar de hemel opgestoken als een wijsvinger, om de schuldigen aan te duiden en meer tijd te eisen. Zodat we weer rechtop
Zodat wij weer rechtop

the poem is written in Dutch, see the Nederlands version.

Opening van de Letters van Utrecht

Zaterdag 2 juni 2012 werden De Letters van Utrecht geopend door Utrechts Burgemeester Aleid Wolfsen, Maarten van Rossem, Het Utrechts Dichtersgilde, Wijkonderhoud en Service, Café ZiZo, de vrijwilligers en bestuur van de Stichting Letters van Utrecht inclusief oud burgemeester Annie Brouwer-Korf en rond 200 genodigden. Ruben van Gogh legde het concept uit en leidde door het programma. Burgemeester Wolfsen bestuurde de veegmachine die het zand van het begin (1-648 voor de weken sinds 2000) haalde, die de eerder voor Oudegracht 279-309 in de straat waren gelegd en gaf na een toesprak een beitel aan de dichters om die hun gedichten daarmee aan de straatstenen kwijt kunnen. Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Chretien Breukers en Ellen Deckwitz lazen de van hun bijgedragen stukken van het gedicht voor (Alexis de Roode’s gedeelte werd door Ruben van Gogh over genomen). Vervolgens werd de volgende steen uit de straat gehaald om de eerste Letter ter plekke erin te hakken. Historicus Maarten van Rossem veilde de eerste Letter, Burgemeester Aleid Wolfsen zelf deed het hoogste bod en 210 Euro werden aangeboden aan de VoorleesExpress Utrecht. Terwijl Gerrit Peele de Letter 649 bewerkte, las Mojalefa Kloprogge, 10 jaar oud, als vertegenwoordiger van het VoorleesExpress het gedicht voor, en vervolgens legde initiatiefnemer Michael Munker het project toe. Café ZiZo verzorgde een afsluitende borrel. Onder meer het NOS Journaal, Radio 1 en PeterNed berichtten over de opening van het “eeuwigdurend gedicht”.

Burgermeester Aleid Wolfsen opent de Letters van Utrecht
Burgermeester Aleid Wolfsen opent de Letters van Utrecht
Maarten van Rossem, Ruben van Gogh
Maarten van Rossem, Ruben van Gogh
Burgemeester Aleid Wolfsen en Maarten van Rossem
Veilingmeester Maarten van Rossem feliciteert Burgemeester Aleid Wolfsen met het hoogste bod
Burgemeester Wolfsen overhandigt de opbrengst van de veiling aan de VoorleesExpress
Burgemeester Wolfsen overhandigt de opbrengst van de veiling aan de VoorleesExpress

Video footage of the opening, thanks to Erik den Boer of Los Imagos for footage and raw (in his words) editingBijdrage op NOS Journaal van 2 juni 2012Saturday June 2d, 2012 the Letters of Utrecht were opened by Utrechts mayor Aleid Wolfsen and about 200 visitors. Proceeds of the auction of the first Letter were handed to the VoorleesExpress.

Burgermeester Aleid Wolfsen opent de Letters van Utrecht
Burgermeester Aleid Wolfsen opent de Letters van Utrecht
Burgemeester Aleid Wolfsen en Maarten van Rossem
Veilingmeester Maarten van Rossem feliciteert Burgemeester Aleid Wolfsen met het hoogste bod
Burgemeester Wolfsen overhandigd de opbrengst aan de Veiling aan de VoorleesExpress
Burgemeester Wolfsen overhandigd de opbrengst aan de Veiling aan de VoorleesExpress